Kveldsarrangement

Lapskaus og minneforteljingar i Amalies Hage
Kveldsarrangement laurdag 17. februar 2018 kl 19:00 

Arrangementet er ope for alle interesserte.  Inngangspris kr. 200,- (Konferansedeltakarar går gratis)


PROGRAM:
(Obs: Programmet er under utvikling og er ikkje endeleg før denne parantesen vert fjerna)

kl. 19:00  –   Dørene opnar - mingling 

(Amalies Hage er kafeen på Bergen Offentlige Bibliotek)

Kl 20:00 –     Lapskaus til folket 

cas. 2045 -   Kåseri: Det munnlege sin plass i kulturarven  kåseri av Marie Nicolaisen.

Marie er kulturhistorikar. Ho arbeider med digital kulturformidling i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og er styremedlem i Kulturvernforbundet.

Resten av  kvelden: Samvær. 

Opprinnelege planar om eit kveldsprogram, er endra. Det kjem så mange folk som har så mykje å snakka med kvarandre om, at arrangørane har kome til den konklusjonen at kvelden fyrst og fremst  bør bli ein kveld der ein kan få høve til å treffa nye kontaktar og diskutera med kvarandre. 

Avslutting: Når samtalane ebbar ut. 
Comments