Lịch thi học kỳ


Lịch thi lại học kỳ 2 năm học 2017-2018

đăng 21:00, 5 thg 8, 2018 bởi Phòng KH&KT


LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN ĐỢT 4, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018

đăng 20:32, 22 thg 5, 2018 bởi Phòng KH&KT

Dành cho các lớp Cao đẳng khóa học 2016-2019, 2017-2020, 2018-2021 và các lớp TCCN khóa học 2017-2019, 2018-2020 từ ngày 11-30.06.2018

Lịch thi đợt 3 học kỳ 2 năm học 2017-2018

đăng 20:25, 22 thg 5, 2018 bởi Phòng KH&KT

Dành cho HSSV các lớp cuối khóa học lại, thi lại
Các lớp CĐ khóa học 2015-2018, các lớp trung cấp khóa học 2016-2018

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN ĐỢT 2, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018

đăng 20:28, 20 thg 3, 2018 bởi Phòng KH&KT

 Dành cho các lớp Trung cấp khóa học 2016-2018 (Từ ngày 02 đến ngày 04/04/2018 - Địa điểm: Cơ sở 1)

Lịch thi Kỳ thi phụ 01, Học kỳ 1, Năm học 2017-2018

đăng 20:00, 4 thg 3, 2018 bởi Phòng KH&KT

Thời gian thi: từ ngày 12 đến ngày 14.03.2018

Lịch thi kỳ thi chính học kỳ 2 năm học 2017-2018, đợt 1, dành cho các lớp cao đẳng khóa học 2015-2018

đăng 00:19, 17 thg 1, 2018 bởi Phòng KH&KT

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2017-2018 dành cho các lớp cao đẳng khóa học 2017-2018 từ ngày 29.01 đến ngày 02.02.2018

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

đăng 00:14, 28 thg 11, 2017 bởi Phòng KH&KT

Lịch thi Hết học phần đợt 1, Học kỳ I, Năm học 2017-2018 dành cho Các lớp Cao đẳng khóa học 2015-2018 và 2016-2019
Lịch thi Hết học phần đợt 2, Học kỳ I, Năm học 2017-2018 dành cho Các lớp Cao đẳng khóa học 2017-2020 và Các lớp Trung cấp khóa học 2016-2018 và 2017-2019

LỊCH THI HỌC KỲ (Kỳ thi phụ 01 Học kỳ II năm học 2016-2017)

đăng 21:19, 22 thg 8, 2017 bởi Phòng KH&KT

Kỳ thi chính học kỳ 2 năm học 2016-2017

đăng 01:34, 30 thg 5, 2017 bởi Phòng KH&KT

Kỳ thi chính học kỳ 2 năm học 2016-2017 (từ ngày 12/06 đến 30/06/2017)

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN & HỌC LẠI, THI LẠI MÃN KHÓA TN (2016-2017)

đăng 01:34, 8 thg 5, 2017 bởi Phòng KH&KT   [ đã cập nhật 01:06, 9 thg 5, 2017 ]

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN & HỌC LẠI, THI LẠI MÃN KHÓA TN  NĂM HỌC ( 2016-2017)
                                                       ( Từ ngày 15 đến ngày 20/05/2017)

1-10 of 67