Lịch thi học kỳ


Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

đăng 00:14, 28 thg 11, 2017 bởi Phòng KH&KT

Lịch thi Hết học phần đợt 1, Học kỳ I, Năm học 2017-2018 dành cho Các lớp Cao đẳng khóa học 2015-2018 và 2016-2019
Lịch thi Hết học phần đợt 2, Học kỳ I, Năm học 2017-2018 dành cho Các lớp Cao đẳng khóa học 2017-2020 và Các lớp Trung cấp khóa học 2016-2018 và 2017-2019

LỊCH THI HỌC KỲ (Kỳ thi phụ 01 Học kỳ II năm học 2016-2017)

đăng 21:19, 22 thg 8, 2017 bởi Phòng KH&KT

Kỳ thi chính học kỳ 2 năm học 2016-2017

đăng 01:34, 30 thg 5, 2017 bởi Phòng KH&KT

Kỳ thi chính học kỳ 2 năm học 2016-2017 (từ ngày 12/06 đến 30/06/2017)

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN & HỌC LẠI, THI LẠI MÃN KHÓA TN (2016-2017)

đăng 01:34, 8 thg 5, 2017 bởi Phòng KH&KT   [ đã cập nhật 01:06, 9 thg 5, 2017 ]

LỊCH THI HẾT HỌC PHẦN & HỌC LẠI, THI LẠI MÃN KHÓA TN  NĂM HỌC ( 2016-2017)
                                                       ( Từ ngày 15 đến ngày 20/05/2017)

LỊCH THI KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

đăng 01:24, 10 thg 4, 2017 bởi Phòng KH&KT

LỊCH THI KỲ THI PHỤ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017( TỪ NGÀY 24 ĐẾN 28/04/2017)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

đăng 19:48, 19 thg 12, 2016 bởi Phòng KH&KT   [ đã cập nhật 19:50, 19 thg 12, 2016 ]

Lịch thi HKI năm học 2016-2017 ( Từ ngày 03/01 đến 19/01/2017)

LỊCH THI LẠI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 (Từ ngày 22 đến 24/08/2016)

đăng 02:35, 9 thg 8, 2016 bởi Phòng KH&KT   [ đã cập nhật 02:36, 9 thg 8, 2016 ]

LỊCH THI KỲ THI PHỤ_02 (TỔ CHỨC VÀO NGÀY 10/06/2016)

đăng 02:44, 8 thg 6, 2016 bởi Đào Xuân Dương


LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016 (13/6/2016-30/06/2016)

đăng 02:18, 31 thg 5, 2016 bởi Đào Xuân Dương   [ đã cập nhật 17:49, 31 thg 5, 2016 ]


LỊCH THI LẠI, HỌC LẠI (30/5/2016-03/06/2016)

đăng 02:23, 24 thg 5, 2016 bởi Đào Xuân Dương


1-10 of 61