הנכם מוזמנים למסיבת סיום של תלמידי כיתה ו' 
שתתקיים ב 26/6/2016 בשעה 18:30
           באשכולות הפייס.
 כיתה א' כיתה ב'כיתה ג' כיתה ד' כיתה ד3 כיתה ה  כיתה 
ו'
ציוד  ציודציוד  ציודציוד ציוד ציוד