Notulen '19-'20

Onderstaand vindt u de goedgekeurde notulen van de OR-vergaderingen.