Båtsamverkan

Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan t ex polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott.

Båtklubben planerar att ansluta klubben till Båtsamverkan om årsmötet bifaller styrelsens förslag den 20 mars 2016.

Intill kan man ladda ner en förkortad version av polisens material om Båtsamverkan som ger tips och råd till den enskilde båtägaren om hur man kan motverka stölder och skadegörelse på sin båt.

Tips från polisen

Båtsamverkan hemsidan.pdf

För att kunna öppna bilagorna nedan behöver du programmet Acrobat Reader som du kan ladda ner gratis här.