Bryggtillsyningsmän

Karlslundsbryggorna

Leif Söderberg 070-851 57 40 och Anders Danay 070-990 10 38

Vår bostads brygga

Reidar Englund 070-542 65 53

Utöbryggan

Roger Gällefors 070-198 28 40

Båtstigens brygga

Loffa Boman 070-550 29 67

Sjövreten

Åke Schollin 08-500 342 37