ES LICEU ES MOU!A l'àrea d’educació física tenim com a finalitat principal contribuir al desenvolupament integral dels infants i, en conseqüència, a una millora de la seva qualitat de vida, a través de la competència motriu, entesa com la integració dels coneixements, els procediments, les actituds i els sentiments vinculats fonamentalment a la conducta motora, on el joc es converteix en la nostra principal eina de feina.