นบส.ศธ.3


Google Apps for Education 
เนื้อหาการฝึกอบรมดูได้จาก link นี้ครับ
สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้านล่างได้เลยครับ

Registration_Google Apps for Educationเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านจากตารางด้านล่างนี้ครับ โดยกดปุ่ม Refresh 1 ครั้ง
 

Registration_Google Apps for Education ‎‎(Responses)‎‎

1) View all of responses click here.
2) View chart click here.
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:02 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:02 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:03 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:03 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:04 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:04 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:04 PM
Ċ
Surapong Ngamsom,
Apr 26, 2014, 4:05 PM
Comments