Rektor informerar

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn!  

 

Hjärtligt Välkomna till Öppet hus 

till Skolområde Korsavad årskurs 7-9! 

 

Lördagen den 9 februari kommer högstadiet att vara öppen från  

kl.09.00. Det kommer att vara lektionspass enligt följande: 

 

            kl. 09.20 – 10.00(lektion 1) 

           

            kl.10.00  - 10.30            (Fika till självkostnadspris 

             

            kl. 10.30 – 11.10(lektion 2) 

             

             kl. 11.20 – 12.00(lektion 3) 

 

 

Separata scheman för innehållet på lektionerna sätts upp i korridorerna och på Torget. Ni som har behov av matarbuss eller resursbuss, vänligen fyll talongen nedan. 

 

Eleverna blir lediga fredagen den 15 februari som kompensation. Elever som är förhindrade att närvara anmäler detta till sin mentor och dessa elever har skolgång som vanligt den 15 februari. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Talongen lämnas till mentor senast fredagen den 25 januari. 

Vi har tagit del av ovanstående information (vårdnadshavares underskrift) 

 

 

 

Elevens namn_____________________  Klass _____________ 

 

Jag har behov av busstransport och stiger på vid: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Comments