https://sites.google.com/a/edu.simrishamn.se/korsavadnorr/
                 

Webplatsen kommer inom kort att stängas ned. Vi hänvisar istället till kommunens hemsida och schoolsoft för information. 


Läsårstider ht 2020

Skolstart 17 augusti
K-dag 23 september
Läslov 26-30 oktober
K-dag 20 november
Avslutning 18 december