Välkomna till Korsavadsskolan på webben                                        --> MFF AKADEMIN <--


                 
https://sites.google.com/a/edu.simrishamn.se/korsavadnorr/
                 

                    BARN OCH UNGA SYNS OCH HÖRS I SIMRISHAMN!


Julbrev december 2018

Hej!

Julen och jullovet börjar närma sig och snart går vi mot ljusare tider igen. På Korsavadsskolan har vi fullt upp med planering av avslutning med olika aktiviteter och julfirande. Eleverna gör de sista ansträngningarna för terminen och lärarna har arbetar intensivt med att sätta höstbetygen. Vi närmar oss slutet på vad vi tycker har varit en bra termin.  

Vi har klarat av första halvåret med de nya hemvisterna där eleverna går med sina jämnåriga kompisar. Vi känner oss nöjda med hur det har utvecklat skolan och ser en bättre studiero på skolan. Vi har också märkt att många elever är nöjda och glada över de nya hemvisterna.  Nästa steg kommer att bli att utveckla det ämnesövergripande arbetssättet i hemvisterna. Nytt för detta läsår har också varit att vi har börjat arbeta med programmering utifrån de nya skrivelserna i läroplanen, en spännande utmaning för både lärare och elever. Här har vi bra stöd av att vi är med i ett forskningsprojekt kring programmering i samarbete med IFOUS. Våra mattelärare får här möjligheter att dela erfarenheter och tankar med både forskare och lärare från andra delar av landet.

Trots att vi upplever en god stämning på skolan kunde vi i vår attitydundersökning se att eleverna önskar en ännu lugnare miljö att genomföra sina studier i. Vi ser en möjlighet att uppfylla denna önskan genom att arbeta med en tydligare och tillgängligare lärmiljö. Utifrån detta arbetar lärarna med tydligare lektionsplaneringar och tydligare ordningsregler, i och utanför klassrummen. När det kommer till undervisning och lärande på skolan så har vi nyss tagit del av resultaten av Öppna jämförelser (SKL) och ser att vi ligger bra till jämfört med andra skolor. Detta gör oss glada och motiverade att fortsätta att utveckla skolan framåt, bland annat utifrån vårt arbete med ett språkutvecklande arbetssätt och en tillgänglig lärmiljö.

Under terminen på våra kompetensdagar har vi arbetat fram en digital undervisning på distans som vi kommer att arbeta med om det blir snöstorm och elever och lärare inte kan komma till skolan.  

Skolan arbetar mot droger och eventuellt får vi besök under vårterminen av polis med polishund.  

Maria Åkesson som har undervisat i bild och slöjd under hösten kommer till våren att arbeta med ett filmprojekt med en del av skolans elever. Alexandra Svensson kommer att undervisa i bild och slöjd till våren, så vi hälsar Alexandra välkommen till Korsavadsskolan.

Vi vill också påminna er om vårt Öppet hus den 9 februari. Inbjudan kommer inom kort på Unikum. Vårterminen på Korsavadsskolan startar onsdagen den 9/1 klockan 08.00.

Vi vill också passa på att önska alla elever, vårdnadshavare och personal en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt år!

Julhälsningar från

Pia Svensson, rektorRasmus Björck, biträdande rektor


 __________________________________________________________________________________________


Läsårstider 2018/2019

Höstterminen 2018

20 augusti - 20 december

Lov/studiedagar
10 oktber
29 oktober - 2 november, höstlov v 44
23 november

Vårterminen 2019

9 januari - 14 juni

Lov/studiedagar
18-22 februari, sportlov v 8
19 mars
15 april - 19 april, påsklov v 16
31 maj
7 juni


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _