Capaciteit

Schooljaar 2022-2023

Capaciteitenblad

Datum opmaak capaciteitenblad: 1 maart 2022

 1. Het register geldt voor het schooljaar: 2022-2023

 2. De gegevens van de school:

  • Naam: De Boemerang

  • Instellingsnummer: 26187

  • Straat en nummer: Gerdingerpoort 20

  • Gemeente: 3960 Bree

  • Telefoon: 089 463414

 3. De vastgelegde capaciteit.

(capaciteit is het aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen ziet)

  • Capaciteit voor T1, T8 en BA is vastgelegd op 103.

  • Aantal ingeschreven leerlingen is 98.

  • Aantal vrije plaatsen is 5.