Què fem

PLANS I PROJECTES URBANÍSTICS

PROJECTES I DIRECCIONS D'EDIFICACIÓ

INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS (ITE)

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA, JURÍDICA I ADMINISTRATIVA

VALORACIONS I TAXACIONS URBANÍSTIQUES I IMMOBILIÀRIES

GESTIÓ URBANÍSTICA I IMMOBILIÀRIA