Benvinguts a la pàgina web de Despatx d'Arquitectura i Urbanisme SLP


Cliqueu per anar a l'escrit sobre els 50 anys de vida del despatx.DARRERES NOTÍCIES:

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/projectesalapolivalentescolasantaannadepremiadedalt

Projecte per a una sala polivalent a l'entorn de l'equipament de l'escola Santa Anna de Premià de Dalt

https://sites.google.com/a/dauonline.com/dauonline/noticies/aprovacionsdefinitivesdelesmodificacionspuntualsdelpoumdarenysdemarenlambitdelpau15lapresentacioidelpoumdecardedeualsectordesolurbanitzable-26canboixadera
Aprovacions definitives de les Modificacions Puntuals del POUM d'Arenys de Mar en l'àmbit del PAU 15 "La Presentació" i del  POUM de Cardedeu al sector de Sòl Urbanitzable - 26 "Can Boixadera"