פעילות מתוקשבת - אנרגיה חשמלית

הפרויקט "גלגולי אנרגיה" נבצע במספר שלבים.

שלב 1. מקור האנרגיה. יש לבחור מקור אנרגיה שנשתמש בו בבניית הדגם.

· כנסו לאתר "מתח גבוה" לפרק "מקורות אנרגיה".

קראו את הפרק ומלאו את הטבלה

שלב 2. שימוש באנרגיה חשמלית על ידי חיבור צרכנים במעגל חשמלי סגור.

· כנסו לאתר "אופק" ובצעו את מטלה "מרכיבים מעגל חשמלי בטור" .

· כנסו לאתר "אופק " למשימה "מחברים נורות במקביל" ובצעו אותה.

· צרו טבלה כזו בתוכנת וורד ומלאו אותה:

שלב 3. תכנון תוצר. עליכם לתכנן תוצר שמראה גלגולי אנרגיה חשמלית אל סוגי אנרגיה אחרים.

· התוצר כולל תכנון ובניה של מעגל חשמלי בטור או במקביל עם שימוש בצרכני-חשמל שונים (נורות, זמזמים, מנועים).

· בתכנון התוצר, בחרו האם להשתמש בסוללה כמקור אנרגיה חשמלית או להפיק חשמל באמצעות תא סולרי.

שלב 4. הצגת התוכנית ובנית התוצר.

· הציגו את תוכניתכם במחברת, בתוכנית יופיעו: תרשים זרימה של גלגולי אנרגיה או תארו בעזרת משפטים, רשימת החומרים הנדרשים לבניה ושרטוט של מבנה התוצר עם המעגל החשמלי.

· בנית התוצר תתבצע בחדר של אסתרי.

· בבניית התוצר יש לשמור על ככללי הבטיחות.