“TOTS JUNTS FEM ESCOLA”

EDUCAR ÉS UN REPTE DIFÍCIL I APASIONANT EN EL QUE ÉS FONAMENTAL QUE HI PARTICIPEM TOTS. Segons estudis realitzats, la majoria dels professionals de l'educació opina que quan l'escola i els pares treballen coordinats s'aconsegueix un millor desenvolupament de les competències dels alumnes.

· Apropar l’AFA a tots els pares i mares alhora de potenciar la seva participació.

· Informar de totes les activitats que realitza l’AFA.

· Col·laborar amb l’equip directiu i amb el professorat en totes les accions educatives en les que puguem sumar esforços per aconseguir la millor educació pels nostres fills.

Què pretén L’AFA?

· Apropar l’AFA a tots els pares i mares alhora de potenciar la seva participació.

· Informar de totes les activitats que realitza l’AFA.

· Col·laborar amb l’equip directiu i amb el professorat en totes les accions educatives en les que puguem sumar esforços per aconseguir la millor educació pels nostres fills.

Què fem?

Comissió de ”PASTORETS”.

Cada any es representa l'obra de teatre dels Pastorets

Comissió del “PATI”.

Ens agradaria que els patis i espais públics de l’escola, fossin espais de convivència, aprenentatge social, de barreges de nens i nenes i de jocs creatius.

Comissió del “MENJADOR”.

Crear un equip de pares amb disponibilitat horària per a menjar a l’escola algú dia, i fer un seguiment del menjador escolar.

Comissió d”INNOVACIÓ”.

Promoure activitats (lectures, exposicions, concursos, espais...) de sensibilització de temàtiques socials d’actualitat, com igualtat, educació...

Comissió de ”FESTES”.

Organitza el Carnestoltes, Familifest, Festa de final de curs.


Oferim també propostes EDUCATIVES ONLINE per a pares i mares:

www.gestionandohijos.com

Des de l’AFA oferim accés “especial” a aquesta plataforma de continguts i CURSOS ONLINE que ens ajudarà a saber més per a educar millor als nostres fills.