O filmu

Náš film má být dokumentárním 
okénkem do života Jana Nerudy na základě propojení současnosti diváka a období 19. století, které bylo bohatou žní jak v literatuře, tak ve vědě a technice. 
Zatímco skupina žáků 9. ročníku pod vedením Blanky Legnerové přibližuje ve filmu dětství, rodinu, přátele, zaměstnání a tvorbu Jana Nerudy, další skupina žáků 8.B pod vedením Markéty Pravdové a Mirky Beranové představí divákům filmové zpracování jedné Malostranských povídek – Přivedla žebráka na mizinu. Úplný scénář pak dotváří pod taktovkou Jany Plaché povídka Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku, avšak v muzikálovém provedení. To vše se odvíjí v hledáčcích kamer, za kterými stojí žáci Dětské televize pod vedením Emila Zahálky. Ten má také na starosti střih filmu a jeho technické zázemí. Naše úskalí je někdy mohutně podporováno lidmi, kteří nám vycházejí vstříc v souvislosti s potřebami filmu, jako jsou kostýmy, které zapůjčilo Městské divadlo v Mostě, natáčecí prostředí, které nám uvolnilo Oblastní muzeum v Chomutově, ale také soukromé interiéry, kdy jsme se vrhli s celým štábem do restaurace U Kocoura, do bytů a chalup učitelů a jejich rodin. Najít prostředí odpovídající filmu z 19. století, zajistit interiéry a exteriéry, to je také jeden z nejtěžších oříšků filmu. Pokud však mluvíme o podpoře, jedno z nejcennějších míst zaujímají rodiče, kteří mají trpělivost nejen s natáčecími odpoledne, ale také s víkendy, kdy natáčení zasahuje do chodu rodin. A je samozřejmé, že žádný film by nevznikal, pokud by nedostal požehnání a pomocnou ruku od našeho pana ředitele Miloše Zelenky. Nejsme u konce. Pomalu se teprve blížíme k cílové čáře, doufáme, držíme si palce, abychom vůbec do toho cíle došli. Mlhavě si představujeme červnovou premiéru filmu v chomutovském kině Svět, která by byla naplněním celoročního maratónu, piplavé a titěrné práce nás všech „Nerudovců“. Držte prosím palce s námi!

Režisérka Blanka Legnerová
Podřízené stránky (1): Vznik filmu