PRÍHOVOR RIADITEĽKY ZUŠ

ABSOLVENTI VO 2020

Pedagóg Mgr.art. Alexandra Fazekašová

ABSOLVENTI VO 2020

Pedagóg Akad. soch. Milan Jančovič

ABSOLVENTI VO 2020

Pedagóg M. A. Ildikó Botková

ABSOLVENTI VO 2020

Pedagóg Eva Molnárová, DiS.

www.zussala.sk

#zusala.vo

Zuš Šaľa

ZUŠ Šaľa