6.B


ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Šmigelská

ivana.smigelska@zszruc.cz                                                   


Asistentka pedagoga: Klára Veselá

klara.vesela@zszruc.cz

Vážení rodiče, milí žáci,

děkujeme Vám za krásné květiny a dárky, které jsme na konci školního roku obdržely. Přejeme Vám hezké léto plné radostných chvil a pěkných zážitků.

Ivana Šmigelská a Klára Veselá

POMŮCKY A SEŠITY NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

na webových stránkách školy v Aktualitách byly zveřejněny seznamy pomůcek a sešitů pro nový školní rok.


https://www.zszruc.cz/sesity-pro-ii-stupen-na-skolni-rok-2024-2025/ČTVRTEK 27. 6.

Předposlední školní den strávíme následovně:

Ráno se sejdeme ve třídě a společně se přesuneme do tělocvičny, kde proběhne slavnostní vyhodnocení žáků, kteří reprezentovali naši školu během tohoto školního roku v různých soutěžích, olympiádách apod. Budou odměněni drobnými cenami.

Za příznivého počasí nás čeká delší procházka (celkem cca 5 km) do kempu Horka (zde by měla být možnost zakoupit si i drobné občerstvení). 

S sebou nezapomeňte: pití, svačinu, sportovní obuv, vhodné oblečení, pokrývku hlavy, krém na ochranu proti sluníčku.  Doporučuji, aby se doma děti nastříkaly repelentem. 

VYSVĚDČENÍ

Vysvědčení se bude vydávat nejdříve v pátek 28.6. 

Nepředaná vysvědčení budou k vyzvednutí v kanceláři školy 1. až 4. 7. mezi 8.00 až 12.00 hod. Další možné vyzvednutí bude od 1. srpna každý den, opět mezi 8.00 až 12.00 hod.

ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC

Učebnice mohou žáci nosit do školy postupně a ponechat si je prozatím ve skříňce. Prosím o domácí kontrolu (podpis žáka, vygumované poznámky, slepení potrhaných částí). Odevzdávání učebnic proběhne v pátek 21. 6. Pokud budou učebnice poškozené, paní hospodářka sdělí výši poplatku. Jestliže předem víte, že se vaše dítě daný den do školy nedostaví, donese knížky již v předchozích dnech. Vracet se budou také klíčky od skříněk. Děkuji za spolupráci. 

ČERVEN

3.6. - DEN DĚTÍ - projektový den

19.6. - Edukativní kouzelnická show 9.45 - 10.45 hod. 

20. 6. - Primární prevence (Kotelna) 10:00 - 12:00

21. 6. - Odevzdávání učebnic 

24.6. - Kontrola učebnic

25.6. - Sportovní den - II. stupeň

26.6. - Ochrana člověka v mimořádných situacích, poslední zvonění - 9. ročník

27.6. - Den s třídní učitelkou, slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků školy

28.6. - Vysvědčení za II. pololetí

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ 

V pondělí 3. 6.  nebudou mít žáci výuku dle rozvrhu, čeká je speciální program ke DNI DĚTÍ.

První dvě vyučovací hodiny strávíme ve třídě, čekají nás různé aktivity na téma sebepoznání.

Následně máme v plánu bezplatnou prohlídku interiéru Zámku Zruč nad Sázavou a Kolowratské věže.

Za příznivého počasí se také projdeme zámeckým parkem a stavíme se na točenou zmrzlinu. Prosím, aby s sebou měly děti drobné kapesné.

Oblečení na celý den zvažte s ohledem na počasí a pohodlí dětí.

Příchod na oběd nejdříve ve 13.00 hod.

Recitál ke Dni Země

V pátek 24.5. se uskuteční žákovský recitál ke Dni Země sestavený z literárních prací žáků ZŠ, 

předvede dramatický kroužek ZUŠ. Akce proběhne v 8:50 hod. v sále ZUŠ.


ŠKOLNÍ VÝLET 6.A, 6.B

Park Mirakulum - 31. 5. 2024

V pátek 31. 5. 2024 pojede třída 6.A a 6.B na školní výlet do naučně-zábavného parku Mirakulum u Milovic.

Místo a čas srazu: na autobusové zastávce Na Pohoří ve Zruči nad Sázavou v 7:50 hod.

Odjezd: v 8:00 hod.

Místo a čas příjezdu: na autobusovou zastávku Na Pohoří kolem 15:00 hod. Žáci odcházejí po příjezdu

z výletu samostatně domů.

Odhadovaná cena výletu je 500 Kč (zahrnuje vstup do Mirakula a autobusovou dopravu). Tuto částku je

nutné mít v ŠOP nejdéle ke dni 24. 5. 2024. Upozornění: V daném týdnu bude probíhat také fotografování, je

tedy zapotřebí počítat v pokladně i s touto položkou.

S sebou: vhodné oblečení a pohodlnou obuv, velkou svačinu, pití (větší láhev), kapesné (občerstvení,

suvenýry), kapesníky, igelitový sáček, baterku/čelovku, kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Všem žákům budou automaticky odhlášeny obědy.

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD 

Fotografování třídy 6.B proběhne ve čtvrtek 23. 5.

Cena velké fotografie třídy bude za 30 Kč, malé individuální fotky budou za 20 Kč.

Před fotografováním bude zkontrolován dostatek finančních prostředků žáků v ŠOP. 

Ekocentrum Vlašim - 9. 5. 2024


Žáci 6.A a 6.B ve čtvrtek 9. 5. 2024 navštíví Ekoncentrum Vlašim. Zde se zúčastní environmentálního programu s názvem "Co se skrývá na dně". Zároveň si společně s průvodcem prohlédnou místní paraZOO. Bližší informace k programu zde: https://www.podblanickeekocentrum.cz/2020/04/15/co-se-skryva-na-dne/ .

Harmonogram je následující:

7:40 hod - sraz žáků na autobusové zastávce Na Pohoří,

8:30 hod  - začátek programu v Ekoncentrum Vlašim,

cca 11:30 hod - ukončení programu,

cca 12:30 hod - návrat do Zruče.

Po návratu žáci odcházejí do jídelny na oběd a domů.


S sebou:

svačinu, pití,

přezůvky do ekocentra,

pevná obuv do vody (nejlépe holínky),

oblečení vhodné na ven,

náhradní oblečení (kdyby se namočili),

drobné kapesné (možnost zakoupení drobných suvenýrů v ekocentru).


Program je plně hrazen školou, žákům bude stržena pouze cena za autobusovou dopravu ze ŠOP (cca 70 Kč na žáka, dle počtu cestujících). Prosím o kontrolu finančních prostředků v ŠOP.


NOVÝ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Na webových stránkách školy v sekci Jídelna byl zveřejněn nový Řád ŠJ s platností od pondělí 6. 5.


Změna se týká především odhlašování obědů:

Den předem lze oběd odhlásit do 14.00 hod.

V případě náhlé nemoci a nečekané nepřítomnosti pouze do 6.00 hodin ráno v daný den.


Odhlašovat obědy lze telefonicky (327 531 243), namluvením hlasové zprávy na záznamník nebo na email: jidelna@zszruc.cz.

KVĚTEN

středa 1. 5 - Státní práce

středa 8. 5. - Státní svátek

čtvrtek 9. 5. Ekocentrum Vlašim

čtvrtek 23. 5. Fotografování

pátek 24. 5. Recitál ke Dni Země

pátek 31. 5. Školní výlet do Mirakula

19. 4. PROJEKTOVÝ DEN – DEN ZEMĚ

Téma pro 6. ročník: Význam vody, organismy žijící u vody a ve vodě

Žáci navštíví zručskou čističku odpadních vod, uklidí určitou část území kolem školy, projdou se v přírodě a budou po cestě poznávat rostliny a živočichy.

Žáci si přinesou psací potřeby, rukavice nebo igelitový sáček na sbírání odpadků, pytel na odpadky nebo igelitovou tašku.

Prosím přizpůsobte výběr oblečení aktuálnímu počasí, nezapomeňte na nepromokavé oblečení/pláštěnky.

Příchod na oběd ve 12.35 hod.

Výdej jídla ve školní jídelně bude do 13.15 hod.

TŘÍDNÍ KONZULTACE

Třídní konzultace proběhnou ve středu 24.04. ve třídě 6.B od 14.00 do 17.00 hod. 

Prosím na třídní konzultaci se zapište do tabulky níže:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w9uLtDOY98BL7OBPzz1NfFLVB689_d0adHy155Ucusk/edit?usp=drive_link


DUBEN

pátek 19. 4. - Den Země - projektový den 

středa 24. 4. - Třídní konzultace - II. stupeň

Sbírka oblečení a charitativní bazar 

na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace o projektu 4. A - sbírka oblečení a charitativní bazar na podporu opuštěných koček v útulku.

https://www.zszruc.cz/sbirka-obleceni-na-podporu-opustenych-kocek-z-utulku-alfonz/


BŘEZEN

středa 6. 3. - Den s originální pokrývkou hlavy

úterý 12. 3. - návštěva městské knihovny

středa 20. 3. - Matematický klokan

čtvrtek 28. 3. - Velikonoční prázdniny 

Žáci mohou mít ve škole o přestávkách pokrývku hlavy ve třídě i na chodbě. Při vyučování pokrývku odloží. 

Upozorňuji na výskyt vší v naší třídě. Prosím o kontrolu hlav dětí. Děkuji za spolupráci.

ÚNOR

pátek 2. 2. - pololetní prázdniny

úterý 6.2. - přednáška na téma sexuální výchova 

pátek 23. 2. - obojživelníci, plazi 

pondělí 26. 2. - neděle 3. 3. - jarní prázdniny 

PROGRAM OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI

V pátek 23.2. přijedou do naší školy lektoři s výukovým environmentálním programem Obojživelníci a plazi - biologická invaze. Přivezou i živá zvířata. Program bude dlouhý 45 minut a bude probíhat v hudebně čtvrtou vyučovací hodinu. Cena programu je 40 Kč na žáka. Bude stržena ze ŠOP. 


FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD proběhne ve čtvrtek 23.5. 

VYSVĚDČENÍ

Vydávání vysvědčení za I. pololetí proběhne ve středu 31. ledna 6. vyučovací hodinu. Výuka se nijak nezkracuje a časově probíhá dle rozvrhu. 

LEDEN

čtvrtek 4. 1. - Sportovní den - II. stupeň 

pondělí 22. 1. - Kurz přežití ve světě financí (finanční gramotnost) - 6. ročník 

středa 31. 1. - Vysvědčení 

Informace školní jídelny 

Informace k výdeji a blokaci stravy od středy 20. prosince:

výdej stravy:

středa 20. 12. - do 13.00 hod.

čtvrtek 21. 12. - standardní výdej do 14.00 hod.

pátek 22. 12. - do 13.00 hod.

blokace stravy:

Od středy 20. 12. do pátku 22. 12.

Poslední možné přehlášení stravy bude v úterý 19. 12. do 14.00 hod.

Vánoční besídka

V pátek 22.12. nás čeká poslední školní den před vánočními svátky. První tři hodiny proběhnou dle školního rozvrhu, čtvrtou a pátou hodinu nás čeká VÁNOČNÍ BESÍDKA.

Žáci se rozhodli, že si dárky určí losem tak, aby pod stromečkem našli dárek všichni ve třídě. Jméno kamaráda/kamarádky mají v tuto chvíli již vylosované, nosit dárek mohou nejdéle do 21.12. Hodnotu dárku jsme stanovili maximálně na 150Kč, není nutné ji celou naplnit.

Společnou atmosféru u stromečku si provoníme vánočním čajem, prosím, aby si děti donesly hrnečky. Kdo má možnost, může také přinést na ochutnání vánoční cukroví. Žáci si mohou vzít do školy i oblíbenou společenskou hru.

Anglické divadlo

Ze ŠOP bude dětem strženo 20,- na anglické divadlo, které proběhlo v pondělí 4. 12.

Výprodej výrobků

V pátek 8.12. proběhne dopoledne výprodej výrobků, které se neprodaly na jarmarku. Budou symbolicky naceněny (5Kč, 10Kč). Výtěžek půjde na provoz Školního klubu.  

Pozici školního asistenta bude dočasně místo paní Ludmily Dřevikovské vykonávat paní Klára Veselá: klara.vesela@zszruc.cz.

PROSINEC

Pátek 1. 12. - Vánoční jarmark od 15:00 do 18:00 v prostorách základní školy

Pondělí 4. 12. - Anglické divadlo: 10:25 - 11:25 The AlienGrammar Show 

                            (50-60min) 

Středa 20. 12. - Sportovní den - II. stupeň (konec akce po páté hodině)

Pátek 22. 12. - Výuka probíhá první tři vyučovací hodiny, následně Vánoční 

                           besídka (konec besídky po páté hodině)

Sobota 23.12. - úterý 2.1. - Vánoční prázdniny 

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 bude naše škola fungovat v plném rozsahu dle rozvrhu. V provozu bude školní družina i školní jídelna. 

MATHESSO

Ve středu 18. října se žáci 1. až 6. ročníků seznámili s matematickou hrou Mathesso. Žáky to moc bavilo, někteří si odnesli domu i nějaké výhry a nebo základní hru na hraní doma. Více informací o hře a pravidla naleznete na www.mathesso.cz. Na konci listopadu proběhne školní kolo v hraní této hry, ve kterém budou vybráni ti nejlepší, kteří budou dále reprezentovat školu v krajském kole. Zároveň jsme dostali nabídku, kdo by měl o hru zájem, lze ji koupit přes školu nyní s 21% slevou - Mathesso travel za 214Kč (normální cena 271Kč) a Mathesso velké za 614Kč (normální cena 777Kč). Pokud budete mít zájem, ozvěte se, prosím, třídním učitelkám/učitelům do úterý 14.listopadu

Projektový den - finanční gramotnost

V pondělí 22. 1. 2024 se pro 6. ročníky uskuteční projektový den v rámci výuky finanční gramotnosti.


https://www.kurzprezitivesvetefinanci.cz/smysl-hry/pro-2-stupen-zs-detail-12


Výtěžek sbírky Nadace Jedličkova ústavu

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k výtěžku sbírky pro Nadaci Jedličkova ústavu.


https://www.zszruc.cz/kolickovy-den-vytezek-sbirky/


Žákovský parlament

Volby do žákovského parlamentu budou probíhat ve středu 15. listopadu v 9:12 v jazykové třídě prvního stupně

Žákovský parlament - Škola - Základní škola Zruč nad Sázavou (zszruc.cz) 

LISTOPAD

středa 1.11. - čtvrtek 30.11. - Soutěž Filip (finanční gramotnost)

pondělí 6.11. - pátek 10.11. - Týden sběru druhotných surovin

středa 15.11.  - Volby do Žákovského parlamentu

středa 15.11. - Třídní konzultace II. stupně

pátek 17.11. - Státní svátek


Třídní konzultace 

Třídní konzultace proběhnou ve středu 15.11. od 14:00 do 16:30 ve třídě 6.B.

Možnost doučování

Na základní škole funguje pro žáky II. stupně pozice školního asistenta.  Asistent má fungovat jako podpora pro žáky, kteří se na něj mohou obrátit v různých situacích. Může pomoci při vypracování úkolů, dovysvětlení učiva apod. V letošním  školním roce je tímto asistentem paní Ludmila Dřevikovská. Žákům je k dispozici v úterý a ve středu vždy od 14:00-15:00 ve třídě 6.A.

Omluvenky z tělesné výchovy

Vážení rodiče, omluvenku na hodinu tělesné výchovy prosím zasílejte buď přímo vyučujícímu tělesné výchovy do EŽK, nebo napište omluvenku na lístek, který žák předloží vyučujícímu tělesné výchovy přímo na hodině. Děkuji za spolupráci.

Podzimní prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

KOLÍČKOVÝ DEN - sbírka Nadace Jedličkova ústavu

Naše škola se v úterý 17. října zapojí do Kolíčkového dne na podporu dětí a mladých lidí s postižením.

Kolíčkový den vyzývá k propojení zdravých lidí a lidí s handicapem, aby lidé bez obav navázali kontakt s člověkem s handicapem a dokázali s ním komunikovat.

 Minimální dobrovolný příspěvek je 50 Kč.

 Další informace najdete na www.kolickovyden.cz


Sběr druhotných surovin

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace o Týdnu sběru druhotných surovin.
https://www.zszruc.cz/tyden-sberu-druhotnych-surovin/

Doplatek za adaptační kurz

Vážení rodiče, doplatek za adaptační kurz se bude strhávat v pátek 6.10. Překontrolujte si prosím zůstatek ve školní online pokladně. Děkuji.

Vyúčtování cest vlakem

V průběhu tohoto týdne obdrží děti, které se zúčastnily adaptačního kurzu, zpět 8 Kč. Jedná se o přebytek po vyúčtování cest vlakem. 

E-shop se školním oblečením

Na webových stránkách školy v Aktualitách byla zveřejněna informace o otevření e-shopu se školním oblečením. 

https://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu-20230929/

Co si ještě s sebou přibalit na adaptační kurz:

blok, psací potřeby (propisku, tužku, pastelky/fixy), ruličku toaletního papíru, noviny a šátek

Adaptační kurz 2023-24

Adaptační kurz šestých ročníků se uskuteční ve dnech 25.9.- 27.9.2023 v Podhradí u Ledče nad Sázavou.


Adaptační kurz

Na e-mail zákonných zástupců byly zaslány podrobnější informace k adaptačnímu kurzu šestých ročníků, který proběhne v termínu 25.9.-27.9. 2023.


ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ (dlouhodobé) 

Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování na delší dobu než jeden den (z důvodu dovolené, sportovního soustředění apod.) ředitelka školy. Formulář je umístěn na webových stránkách školy v záložce Rodiče – Dokumenty. Zároveň je zapotřebí informovat třídního učitele do E-ŽK. 


OPENFEST

Na webových stránkách školy v Aktualitách byl zveřejněn seznam stanovišť sobotního OPENFESTU.

https://www.zszruc.cz/prijdte-si-s-nami-uzit-odpoledne-plneho-hraveho-uceni-openfest/

Čtvrtky

Za čtvrtky bude žákům strženo ze ŠOP pokladny 18,43 Kč.

Ve středu 20. 9. končí výuka ve třídě 6. B z provozních důvodů ve 12:35 hod.

V úterý 19. 9. proběhne ve třídě 6.B  5. a 6. hodinu beseda pro děti s J. Kršňákem na téma Digiděti.

Se školním řádem a pravidly pro hodnocení se seznamte na webových stránkách školy: https://www.zszruc.cz/dokumenty-skola/

AKCE ANGLICKÉ DIVADLO

V předvánočním čase je pro žáky zajištěné anglické divadlo (6. ročník: The AlienGrammar Show 50-60 min). Předběžná cena představení 55 Kč na žáka. 

Upozornění na podpisy dětí v učebnicích

Některé děti si na konci pátého ročníku nepodepsaly učebnice. Prosím zkontrolujte si s dětmi, že mají podpisy v pořádku. Děkuji. 

Ceny pracovních sešitů pro 6.ročník:

Zkontrolujte prosím zůstatek ve školní on-line pokladně, v případě nedostatku peněz prosím o navýšení na dostatečnou částku. 


Aj More 2 - 333 Kč

Hravý dějepis - 92 Kč

Hravá literatura a Hravá čeština - 195 Kč

Procvičování pravopisu - 62 Kč

Hravý početník 1.díl - 48 Kč

Hravý početník 2.díl - 48 Kč


CELKEM: 778 Kč


Zájmové kroužky

Na webových stránkách školy v Aktualitách bylo spuštěno nové přihlašování do zájmových kroužků - do 14. 9.

https://www.zszruc.cz/nabidka-zajmovych-krouzku-na-skolni-rok-2023-24-online-prihlaseni/Integrovaná doprava Středočeského kraje - žádost o spolupráci 

Na webových stránkách školy v Aktualitách byla zveřejněna prosba IDSK s žádostí o spolupráci.


https://www.zszruc.cz/integrovana-doprava-stredoceskeho-kraje-zadost-o-spolupraci/


Září


Obědy 4. a 5. 9.

Na webových stránkách školy v Aktualitách jsou zveřejněny informace k výdeji obědů 4. a 5. 9.

https://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-vydej-obedu-4-a-5-zari/Informace k zahájení nového školního roku

Na webových stránkách školy v Aktualitách byly zveřejněny informace k zahájení nového školního roku.

https://www.zszruc.cz/informace-k-zahajeni-skolniho-roku-2023-2024/ 

Rozvrhy 2023/2024

Na webových stránkách školy v sekci Škola - Rozvrhy byly zveřejněny rozvrhy na nový školní rok.

https://www.zszruc.cz/rozvrhy/Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2023-2024 - online přihlášení

Vážení rodiče, milí žáci, připravili jsme pro Vás zájmové kroužky na školní rok 2023 - 2024.

https://www.zszruc.cz/nabidka-zajmovych-krouzku-na-skolni-rok-2023-2024-online-prihlaseni/