Vítejte na stránkách třídy 5.A

Třídní učitelka

Mgr. Zdena Dvořáková

zdena.dvorakova@zszruc.cz


Školní rok 2022/2023

Všem svým žákům přeji hodně úspěchů ! • Výpis vysvědčení a slovní hodnocení za I. pololetí děti dostanou v úterý 31.1. poslední vyučovací hodinu

pololetní prázdniny jsou pátek 3.2.

 • na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna nabídka pro rodiče - program pozitivního rodičovství.

https://www.zszruc.cz/program-pozitivniho-rodicovstvi-triple-p/


LEDEN

 • Zrušení vánočních besídek 22.12.

Vzhledem k nelepšící se situaci s nemocností žáků i pedagogů byly zrušeny vánoční besídky. Pokud si děti budou chtít dát drobné dárky, budeme na to mít čas 3.1., kdy máme dvě třídnické hodiny. Děkujeme za pochopení.

 • Předvánoční týden 19.12. - 22.12.

Pondělí 19.12. - výuka dle rozvrhu, konec vyučování v 11.35 hod.

Úterý 20.12. - výuka podle rozvrhu, konec vyučování v 11.35 hod.

Středa 21.12. - výuka podle rozvrhu, konec vyučování v 11.35 hod.

Čtvrtek 22.12. - vánoční program třidy, konec výuky v 11.35 hod.

 • Hlavní vchod

Hlavní vchod bude znovu otevřen od pondělí 12.prosince.

 • Školní klub

Od ledna 2023 bude nově na naší škole fungovat Školní klub. Jedná se o volnočasovou aktitu. Školní klub bude fungovat každé úterý a čtvrtek vždy od 12 do 15 hodin ve třídě 3.A . Je určený pro děti z 2. - 6. třídy. Služba bude pro všechny účastníky zcela zdarma, povede M. Moravcová.

V klubu se budou děti věnovat:

 • Přípravě na vyučování

 • Sportovním aktivitám, tvoření

 • Základům vaření

 • Zdravému životnímu stylu a správné hygieně

 • Finanční gramotnosti

 • Aktivnímu čtení

 • Trávení času v přírodě

Pokud máte zájem, je možné se přihlásit u třídní učitelky.

 • Jste srdečně zváni na vánoční tvoření - viz pozvánka

PROSINEC

 • Pravidla první pomoci

25.11. se žáci 5. třid zúčastní dvouhodinového kurzu o poskytování první pomoci

 • Změna školního řádu

Od 1.listopadu došlo ke změně školního řádu. Nový školní řád k prostudování najdete zde: http://www.zszruc.cz/userfiles/file/skolni%20rad%20zszruc_01112022.pdf

 • Uzavření hlavního vchodu ještě pokračuje do odvolání

http://www.zszruc.cz/uzavreni-hlavniho-vchodu/

 • Pracovní činnosti

V pondělí 31.10. budou děti na pracovní činnosti potřebovat vylisované listy, které si měly připravit.

 • Individuální konzultační schůzky úterý 8.11.2022

Vážení rodiče, v úterý 8.11. proběhnou individuální třídní schůzky ve třídě 5.A. K dispozici pro individuální konzultace jsem

13.00 hod. - 17.00 hod. Přítomna bude také paní asistentka. Využijte příležitost osobního setkání, pokud chcete informace o školní práci Vašich dětí. Mgr. Zdena Dvořáková

LISTOPAD

 • S okamžitou platností je od středy 19. 10. zastaven sběr starého papíru.

Došlo k prudkému zhoršení situace na trhu se sběrovým papírem. Papírny odstavují provozy a papír v této době nepřijímají.

 • Uzavření hlavního vchodu od 17.10.

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace o uzavření hlavního vchodu školy

http://www.zszruc.cz/uzavreni-hlavniho-vchodu-od-pondeli-17-rijna/

 • na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k nabídce kroužků na nový školní rok.

http://www.zszruc.cz/krouzky-na-skolni-rok-2022-2023/

 • Z důvodu rekonstrukce příjezdové cesty a hlavního vchodu ZŠ je na dny 24.10. a 25.10. vyhlášeno ředitelské volno.

 • Beseda s Týmem duševního zdraví - 11.11., 7.55 hod. - 9.35 hod.

Edukativní program o násilí pro 5. a 6. ročníky

Základní škola bude v rámci prevence násilí v pátých a šestých třídách promítat film Zuřivec.

Film je zpracován na základě autentických zážitků dětí, které zažily násilí v blízkých vztazích. Film natočila Anita Killiová podle knihy Gro Dahleové a Sveina Nyhuse. Odborným poradcem filmu byl terapeut Øivind Aschjem, který pracuje s dětmi a dospělými, kteří zažili domácí násilí, a s lidmi, kteří se násilí dopouštějí.

Děti získají vědomosti o násilí a učí se být empatické ke svým spolužákům, kteří mohou mít nějaké trápení. Zkušenosti z promítání filmu ve školách jsou velmi pozitivní.

Lektoři programu film viděli a získali informace o tom, jak s filmem a dětmi pracovat. Po promítnutí filmu budou s žáky na téma mluvit. Promítnutí a práce s filmem trvá dvě hodiny.

Děti mohou mít potřebu si o filmu promluvit i doma. Rodiče mohou děti vybídnout, aby jim o filmu vyprávěly. V případě dotazů k programu kontaktujte lektorku Hanu Měkotovou na tel. 725 322 642.

ŘÍJEN

 • 28.10. - Den české státnosti - státní svátek

 • Znovuotevření e-shopu se školním oblečením

na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace ke znovuotevření e-shopu se školním oblečením:

http://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu/

 • Vážení rodiče,

v letošním školním roce se náš školní tým rozrostl o pozici školního asistenta. Školní asistent poskytuje podporu dětem spočívající především v přípravě na vyučování a školní práci, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit žáka, podporuje rozvoj žáka v aktivitách nad rámec školy a jiné. V naší škole máme v současné době 3 školní asistentky. V případě, že byste měli zájem o jejich podporu, kontaktujte prosím třídního učitele.

Děkujeme.

 • na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k obnovení sběru starého papíru


http://www.zszruc.cz/od-pondeli-19-zari-obnoven-sber-stareho-papiru/

 • Milí rodiče,


první zručský školní OPEN FEST pro děti a rodiče je za dveřmi. Proběhne již tuto sobotu 10. září od 14.00 v naší základní škole. Z důvodu předpovědi nepříznivého počasí budou všechna stanoviště uvnitř školy. Níže najdete seznam stanovišť a aktivit společně s jejich umístěním, abyste věděli, na co se můžete s dětmi těšit a snáze se zorientovali:

 • Fyzika v pokusech (vstupní vestibul)

 • Činnostní učení - tangramy, skládání a hry (třída 2.B, 1. patro, pavilon A)

 • Matematika hrou (třída 3.A, 1. patro, pavilon A)

 • Plackohraní (herna ranní ŠD, přízemí, pavilon B)

 • Kouzelné karty a komunikační aktivita (přípravná třída, přízemí, pavilon B)

 • RoboHry (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Zábava s moderními technologiemi, VOŠ a SPŠ KH (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Výroba antistresových míčků a rozpoznávání emocí (konzultovna týmů duševního zdraví, 1. patro, pavilon B)

 • Výroba mýdel (kuchyňka, přízemí, pavilon D)

 • Tvořivá dílna (třída 5.B, přízemí, pavilon D)

 • Přírodopisné okénko (učebna Př/Ch, přízemí, pavilon D)

 • Zeměpisné okénko (třída 6.A, 1. patro, pavilon D)

 • English with Famous Songs (učebna JaDM, 1. patro, pavilon D)

 • English for kids (učebna JaDV, 2. patro, pavilon D)

 • Sportovní koutek (tělocvična)

Ve vstupním vestibulu bude otevřen nový školní bufet, kde se můžete občerstvit.


Rádi bychom Vás také upozornili, že akce bude fotografována.


Už se na Vás moc těšíme a věříme, že si s námi tento festival hravého učení s dětmi užijete."

 • ceny pracovních sešitů - celková částka bude stržena ze ŠOP (je nutné mít dostatečnou hotovost)

Čtenářský deník - 72 Kč

Prav. minutovky - 61,20 Kč

Český jazyk PS - 81 Kč

Mat. rozcvičky 1.díl - 25,20 Kč

Mat. rozcvičky 2.díl - 25,20 Kč

Matematika PS 1.díl - 72 Kč

Matematika PS 2.díl - 72 Kč


CELKEM: 408,60 Kč

 • Nabídka kroužků AJ - Easyspeak

Informace o registraci najdete zde: https://www.zszruc.cz/easyspeak-nabidka-krouzku-anglickeho-jazyka/

 • Školní knihovna

Školní knihovna bude v provozu od pondělí 12.9.2022.

Otevírací doba:

pondělí 12.30 - 13.45 hod.

středa 11.45 - 13.15 hod. (pro učitele a žáky)

 • Včelí svět Hulice - 19.9.

Odjezd v 8. 00 hod. z autobusové zastávky Na Pohoří. (program začíná v 8.15 hod.)

Odjezd z Hulic zpátky v 11. 45 hod. - po návratu do Zruče - konec akce, žáci jdou na oběd, do družiny nebo domů

Vše je hrazeno z projektu - program i doprava

Důležité:

Vzít s sebou: přezůvky, svačinu, pití, psací potřeby a pastelky

Vhodné oblečení v případě chladnějšího počasí - akce je zčásti venku a i vnitřní budova je kamenná (chladnější).

Bude probíhat i malá ochutnávka produktů - před akcí se budu informovat, jestli děti nemají alergii na včelí jed, včelí med, jablko a lepek. Tuto informaci po příjezdu sdělím ve Včelím světě, aby nedošlo u někoho k alergické reakci.

 • Program září

1.9. - zahájení školního roku, konec vyučování 9.00 - 9.30 hod.

2.9. - adaptační den s třídní učitelkou a AP, konec vyučování 12.05 hod.

od 5.9. - vyučování podle rozvrhu

7.9. - online třídní schůzka 5.A, pozvánka pro vstup na gmailu dětí

10.9. - školní OPENFEST

19.9. - Včelí svět Hulice, projektový den

 • Výdej obědů


Výdej obědů ve čtvrtek 1. 9. bude probíhat od 10.30 hod. do 13.00 hod.

Výdej do jídlonosičů: od 11.00 do 11.15 hod.

V pátek 2. 9. výdej obědů do 13.00 hod.

 • Vážení rodiče, milí žáci,

na webových stránkách naší školy byly zveřejněny informace týkající se zahájení nového školního roku. http://www.zszruc.cz/informace-k-zahajeni-noveho-skolniho-roku/. Od června je zde seznam pomůcek a nově také aktuální rozvrhy tříd.