Třídní učitelka

Mgr. Jana Pokorná4.B

školní rok 2022/2023


Změna ceny obědů ve školní jídelně

Dovolujeme si Vás s ohledem na zvýšení cen potravin a služeb upozornit, že na základě vyhlášky 107/2005 Sb. dojde od 1. 3. 2023 ke změně ceny stravného.

Kategorie strávníků:

0. 28,- Kč ( 3 - 6 let)

I. 30,- Kč ( 7 - 10 let)

II. 32,- Kč ( 11 - 14 let)

III. 39,- Kč ( 15 a více let)

Cena oběda pro cizí strávníky ………….. 97,- Kč

Limit inkasa pro děti je 1000,- Kč a pro cizí strávníky 2500,- Kč.

Petra Filipová, vedoucí školní jídelny

Změna rozvrhu od středy 1.2.2023

Středa 3.hod. - Přírodověda

Od tohoto dne bude PŘ 2x v týdnu a VL pouze 1 x.

Báseň

Čítanka str.33 (F.Hrubín - Půjč mi křídla) - naučit se zpaměti na úterý 24.1.

Poplatek ŠD 2.pololetí

V pátek 27.1. 2023 se bude ze ŠOP strhávat poplatek 500 Kč za školní družinu - II. pololetí šk. r. 2022/2023. Prosíme, kdo tam tuto částku nemá, vložte peníze. Děkuji.

A. Heroutová

Vši

Ve třídě se objevily vši. Prosím o kontrolu vlasů. Děkuji.

Úterý 3.1.

 1. a 2. hod. - vánoční besídka, 3.hod. - AJ, 4.hod. - MT, 5.hod. - ČJ

Vážení rodiče,

vzhledem k velké nemocnosti žáků si přesuneme vánoční besídku na úterý 3.ledna - 1.a 2.vyučovací hodinu. Stromeček ve třídě máme umělý, tudíž nám vydrží. Žáci si budou moci přinést zbytky cukroví, hrneček na čaj a budeme si vyprávět o vánočních prázdninách. :)

ZMĚNA

Vzhledem k současné situaci a velké nemocnosti žáků ve škole jsou změněny dny a časy promítání ve Spolkovém domě. Naše třída odchází v úterý v 7:45 hod. na promítání filmu Myši patří do nebe. Sraz v šatně v 7:40 hod. Pokud je někdo, kdo přijíždí později (autobus), dejte mi, prosím, vědět.

Informace z jídelny

na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace školní jídelny k odhlašování obědů :

https://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny/ . Odhlašování, přihlašování a změna stravy je možná pouze do pondělí 19. 12. do 14. 00 hodin. Poté bude v systému nastavena blokace z důvodu roční uzávěrky.

ÚPRAVA VÝUKY

Z důvodu zvyšujícího se počtu nemocných žáků a pedagogů dochází k úpravě výuky. Od pátku 16.12. do středy 21.12. končí vyučování na 1.stupni vždy v 11.35 hod. Děkujeme za pochopení.

Hlavní vchod

Hlavní vchod bude znovu otevřen od pondělí 12.prosince.

Vánoční tvoření

Připomínám "Vánoční tvoření s rodiči a prarodiči" - úterý 13.12. Na tvoření vybíráme 20 Kč, které budou použity na nákup materiálu.

Výuka v týdnu od 19.12. - 22.12.

Pondělí 19.12. - výuka dle rozvrhu, konec v 11.35 hod.

Úterý 20.12. - 1. a 2.hod. výuka dle rozvrhu, v 10 hod. promítání filmu ve Spolkovém domě (Tajemství staré bambitky 2), konec výuky v 11.35 hod.

Středa 21.12. - výuka dle rozvrhu, konec v 11.35 hod.

Čtvrtek 22.12. - vánoční besídka, konec výuky v 11.35 hod.

Časopis

Na úterý 13.12. přinést časopis (starý).

Školní klubík

Od ledna 2023 bude nově na naší škole fungovat Školní klubík. Jedná se o volnočasovou aktivitu primárně pro děti ze sociálně slabých rodin, ale i pro děti z rodin běžných. Školní klub bude fungovat každé úterý a čtvrtek vždy od 12 do 15 hodin ve třídě 3.A . Je určený pro děti z 2. - 6. třídy. Služba bude pro všechny účastníky zcela zdarma, povede M. Moravcová.

V klubu se budou děti věnovat:

 • Přípravě na vyučování

 • Sportovním aktivitám, tvoření

 • Základům vaření

 • Zdravému životnímu stylu a správné hygieně

 • Finanční gramotnosti

 • Aktivnímu čtení

 • Trávení času v přírodě

Pokud máte zájem, aby vaše dítě klub navštěvovalo, napište mi. Děkuji.

Dárečky k Vánocům

Děti si dnes vytvořily dvojice (trojice), ve kterých si budou dávat drobné dárečky k Vánocům. Cena dárečku je kolem 50 Kč, ale mohou se dvojice domluvit individuálně. Dárečky přinesou děti do pátku 16.prosince. Pokud byste s touto "tradicí" nesouhlasili, napište mi.

Gábi - Šárka- Míša, Táďa - Vášík, Juli - Barča B. - Barča H., Honza - Alex, Maksym - Bohdan, Zuzka - Kája, Verča - Annabel, Luky-Vítek-Kuba J., Pepa - Miky, Ondra - Dan, Martin - Kuba M.

Změna vyučujícího TV

Od 28.listopadu je novou vyučující TV D.Kruntorádová.

Změna školního řádu

Od 1.listopadu došlo ke změně školního řádu. Nový školní řád k prostudování najdete zde: http://www.zszruc.cz/userfiles/file/skolni%20rad%20zszruc_01112022.pdf

Konzultační schůzky

Vážení rodiče, v souvislosti s pokračující rekonstrukcí hlavního vchodu je tato přístupová cesta do budovy základní školy do odvolání stále uzavřena. Ke vstupu do školy použijte vchod ze školního dvora.

Primární prevence

Dne 8.11. a 6.12. proběhne v naší třídě primární prevence na téma kyberšikany ve spolupráci s TDZ a Prostorem.

Uzavření hlavního vchodu pokračuje

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí hlavního vchodu je tato přístupová cesta do budovy základní školy do odvolání stále uzavřena. Ke vstupu do školy slouží vchod ze školního dvora. Ranní družina bude v herně I. oddělení - přízemí pavilon F.

Pozvánka na vánoční tvoření

Srdečně Vás všechny zveme dne 13.prosince na vánoční tvoření. Více informací naleznete na pozvánce.

Učivo na prázdniny

ČJ - Prav.pětiminutovky str.10 celá

MT - Prac.sešit str.10/cv.8,9,10,11 + str.11 celá

Ukončení sběru starého papíru

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k okamžitému ukončení sběru starého papíru

http://www.zszruc.cz/zastaveni-sberu-stareho-papiru/

Individuální konzultační schůzky středa 9.11.2022

Vážení rodiče, ve středu 9.11. proběhnou individuální třídní schůzky ve třídě 4.B. Na vaše emaily byl zaslán odkaz na tabulku, kde si, prosím, vyberte čas, který Vám bude vyhovovat a zapište se. Prosím, aby se určitě dostavili ti, kteří vidí u svých dětí větší problémy s učivem a přípravou. Pokud někomu termín nevyhovuje, ozvěte se mi a domluvíme se individuálně. Děkuji. Pokorná

Zapomínání pomůcek do výuky !

V letošním školním roce se u některých žáků rozmohla "novinka" a to velmi časté a pravidelné zapomínání pomůcek do výuky a domácích úkolů. Tyto stížnosti přichází i od učitelů z jiných předmětů. Prosím o nápravu.

Děti vědí, jaké pomůcky (sešity, učebnice,...)potřebují na daný předmět.

Školní online pokladna - zůstatky

Prosím o kontrolu finančních prostředků na účtech v ŠOP, neboť bude v nejbližší době strhávána částka 250 Kč za fotografie, tak ať máte dostatečný zůstatek. Děkuji.

Pracovní sešit na výuku informatiky

Za pracovní sešit - Informatika s Emilem 3 - bude ve středu 12.10. stržena z ŠOP částka ve výši 165,25 Kč.

Uzavření hlavního vchodu

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace o uzavření hlavního vchodu školy

http://www.zszruc.cz/uzavreni-hlavniho-vchodu-od-pondeli-17-rijna/

Nabídka doučování AJ s H.Jeřábkovou

4. ročník

Pondělí - 12,40 - 13:25 hod.

Sešity, pomůcky

Některé děti do dnešního dne nemají obalené sešity, pracovní sešity, knihy.... Chybí jim podložky v sešitech. Prosím o zajištění. Děkuji

Kalkulačka

Do hodin MT budou děti od pondělí 3.října potřebovat kalkulačku. Prosím, pokud ji mají doma, aby si ji přinesly.

Nabídka kroužků

Na webových stránkách školy je zveřejněna informace k nabídce kroužků na tento školní rok

http://www.zszruc.cz/krouzky-na-skolni-rok-2022-2023/

Dopravní výchova 10.10.2022

V pondělí 10.října proběhne podzimní část dopravní výchovy pod vedením Městské policie Zruč nad Sázavou.

Žáci s sebou vezmou: sportovní oblečení a obuv, helmu, batůžek se svačinou a pitím, penál

Sraz v 7,55 hod. před vstupem do školy, konec výuku v 12,30 hod.

Vyhlášení ředitelského volna

Z důvodu rekonstrukce příjezdové cesty a hlavního vchodu je na dny 24.-25.10.2022 vyhlášeno ředitelské volno.

http://www.zszruc.cz/vyhlaseni-reditelskeho-volna/

Znovuotevření e-shopu se školním oblečením

na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace ke znovuotevření e-shopu se školním oblečením:

http://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu/

Školní asistent

Vážení rodiče,

v letošním školním roce se náš školní tým rozrostl o pozici školního asistenta. Školní asistent poskytuje podporu dětem spočívající především v přípravě na vyučování a školní práci, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit žáka, podporuje rozvoj žáka v aktivitách nad rámec školy a jiné. V naší škole máme v současné době 3 školní asistentky. V případě, že byste měli zájem o jejich podporu, kontaktujte prosím třídního učitele pro více informací.

Děkujeme.

Obnovení sběru starého papíru od 19. září

na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k obnovení sběru starého papíru:

http://www.zszruc.cz/od-pondeli-19-zari-obnoven-sber-stareho-papiru/

Ceny pracovních sešitů

Prav.pětiminutovky - 58,50 Kč

ČJ PS - 81 Kč

Mat.minutovky 1.díl - 30,60 Kč

Mat.minutovky 2.díl - 30,60 Kč

MT PS 1.díl - 72 Kč

MT PS 2.díl - 72 Kč

Celkem 344,70 Kč

Částka bude stržena v nejbližší době ze ŠOP. Prosím o kontrolu finančních zůstatků, aby bylo možné stržení provést. Děkuji.P.

OPENFEST

Milí rodiče,


první zručský školní OPEN FEST pro děti a rodiče je za dveřmi. Proběhne již tuto sobotu 10. září od 14.00 v naší základní škole. Z důvodu předpovědi nepříznivého počasí budou všechna stanoviště uvnitř školy. Níže najdete seznam stanovišť a aktivit společně s jejich umístěním, abyste věděli, na co se můžete s dětmi těšit a snáze se zorientovali:

 • Fyzika v pokusech (vstupní vestibul)

 • Činnostní učení - tangramy, skládání a hry (třída 2.B, 1. patro, pavilon A)

 • Matematika hrou (třída 3.A, 1. patro, pavilon A)

 • Plackohraní (herna ranní ŠD, přízemí, pavilon B)

 • Kouzelné karty a komunikační aktivita (přípravná třída, přízemí, pavilon B)

 • RoboHry (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Zábava s moderními technologiemi, VOŠ a SPŠ KH (vestibul v 1. patře, pavilon B)

 • Výroba antistresových míčků a rozpoznávání emocí (konzultovna týmů duševního zdraví, 1. patro, pavilon B)

 • Výroba mýdel (kuchyňka, přízemí, pavilon D)

 • Tvořivá dílna (třída 5.B, přízemí, pavilon D)

 • Přírodopisné okénko (učebna Př/Ch, přízemí, pavilon D)

 • Zeměpisné okénko (třída 6.A, 1. patro, pavilon D)

 • English with Famous Songs (učebna JaDM, 1. patro, pavilon D)

 • English for kids (učebna JaDV, 2. patro, pavilon D)

 • Sportovní koutek (tělocvična)

Ve vstupním vestibulu bude otevřen nový školní bufet, kde se můžete občerstvit.


Rádi bychom Vás také upozornili, že akce bude fotografována.


Už se na Vás moc těšíme a věříme, že si s námi tento festival hravého učení s dětmi užijete.


Čtvrtky

Ze ŠOP bude v nejbližší době stržena částka ve výši cca 35 Kč.

Včelí svět - 15.září

Sraz v 7,50 hod., odjezd v 8. 00 hod. z autobusové zastávky Na Pohoří (děti z ranní družiny vyzvedneme).

Program začíná v 8. 15 hod.

Odjezd z Hulic zpátky v 11. 45 hod. - po návratu do Zruče - konec akce: oběd, družina, domů,....

Kdo nepůjde na oběd, nezapomeňte si ho odhlásit.

S sebou: přezůvky, pastelky, svačinu, pití, vhodné oblečení v případě chladnějšího počasí - akce je zčásti venku a i vnitřní budova je kamenná (chladnější).

Bude probíhat i malá ochutnávka produktů.

Napište mi prosím, zda děti nemají alergii na včelí jed, včelí med, jablko a lepek. Tuto informaci po příjezdu sdělíme ve Včelím světě.

Čtenářské deníky - termíny odevzdání

1.kniha - 31.října 2022

2.kniha - 21.prosince 2022

3.kniha - 28.února 2023

4.kniha - 25.dubna 2023

5.kniha - 20.června 2023

Fotografování - informace

Třídní schůzka úterý 6.9. v 18 hod.

Přímý odkaz : meet.google.com/ynq-rrcz-inf

Školní knihovna

Školní knihovna bude v provozu od pondělí 12.9.2022.

Otevírací doba:

pondělí 12.30 - 13.45 hod.

středa 11.45 - 13.15 hod. (pro učitele a žáky)

Pozvánka na OPENFEST 10.září

Nabídka kroužků AJ - Easyspeak

Informace o registraci najdete zde: https://www.zszruc.cz/easyspeak-nabidka-krouzku-anglickeho-jazyka/

Školní pokladna

Prosím o kontrolu stavu účtu ve školní pokladně. Na začátku roku se bude strhávat poplatek za školní družinu, pracovní sešity apod., tak ať máte dostatek financí.

Informace školní jídelny

1.září - výdej obědů bude probíhat od 10,30 do 13,00 hod.

2.září - výdej obědů do 13,00 hod.

Výdej do jídlonosičů od 11,00 do 11,15 hod.

Plán akcí září

Čtvrtek 1.září - konec výuky cca v 9 hod.

Pátek 2.září - adaptační den s třídním učitelem, konec výuky v 11,35 hod.

Pondělí 5.září až pátek 9.září - výuka podle rozvrhu

Úterý 6.září - online třídní schůzka od 18 hod. (pozvánka Vám bude zaslána na email)

Sobota 10.září - OPENFEST (více informací na online třídní schůzce)

Čtvrtek 15.září - "Den se včelami" v Hulicích - celoškolní projekt

Úterý 20.září - fotografování žáků ( informace o ceně, počtu fotografií,.... budou sděleny později)

Rozpis hodin ČJ

Pondělí - 3.h mluvnice

Úterý - 2.h mluvnice, 4.h sloh, 5.h čtenářská dílna

Středa - 1.h mluvnice

Čtvrtek - 2. a 4.h mluvnice, 5.h čtenářská lekce

Učivo pro chybějící

Učivo pro chybějící žáky naleznete stejně jako loňský školní rok v sekci domácí příprava - pro chybějící.

Rozvrh 2022/23

Sešity a pomůcky pro 4.třídu