Třídní učitelka: Mgr. Pavlína Pastorková

Asistentka pedagoga: Monika Moravcová

                     Školní rok 2023/2024

Co nás čeká v květnu

14. 5. Prezentace výzvy v Kutné Hoře

21. 5. Fotografování tříd


Na webových stránkách školy v sekci Jídelna byl zveřejněn nový Řád ŠJ s platností od pondělí 6. 5.


Změna se týká především odhlašování obědů:

Den předem lze oběd odhlásit do 14.00 hod.

V případě náhlé nemoci a nečekané nepřítomnosti pouze do 6. 00 hod. ráno v daný den.


Odhlašovat obědy lze telefonicky (327 531 243), namluvením hlasové zprávy na záznamník nebo na email: jidelna@zszruc.cz

Dobrý den,
zde se můžete zapisovat na třídní konzultace.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1N7UCMp0LXTCqmdnGypcfqopTap 3GY4E7-aXA7PTSgw0/edit?usp=sharing

Pastorková


Co nás čeká v dubnu

9. 4. Divadlo Jihlava

Představení „ MAUGLÍ“. Odjezd od školy v 7: 55h., sraz 7:45h. u hlavního vchodu, příjezd mezi 13:00h. až 14:00h.

10. 4.  Přispěj a pomáhej

Vstupní hala od 15:00h. do 18:00h.

19. 4. Den Země

Projektový den

23. 4. – 24. 4.  Třídní konzultace


Od pondělí 25. 3. dochází ke změně a jedinou formou omluvenky na hodiny tělesné výchovy bude omluvenka od zákonného zástupce v elektronické podobě. Je samozřejmě preferována eŽk. Ve výjimečných případech, kdy se nemá možnost zákonný zástupce přihlásit do eŽk, lze omluvit přes email. Zákonný zástupce bude žáka omlouvat přímo vyučujícímu tělesné výchovy.  

Sbírka oblečení na podporu opuštěných koček z útulku Alfonz


Noc s Andersenem 22. 3. 2024

Jak již víte, příští pátek nás čeká akce Noc s Andersenem. Její první část bude probíhat v knihovně od 8:00 do 11:30 (více info v předešlém příspěvku). Sraz ráno v šatně v 7:45h.  Žáci s sebou potřebují přezůvky, pastelky, penál, svačinu a pití.
Druhá část akce pokračuje ve škole od 17:00. Žáci si odloží věci v prostorách ŠD, kde budeme nocovat. Poté je čeká program v rámci několika dílen, do kterých budou rozděleni. Společně se navečeříme a po kratším vzdělávacím programu bude následovat "bojovka", při které budou skupiny žáků plnit různé úkoly.

Sobotní odchod žáků je naplánován na 9:00h.

Ostatní podrobnější info na e-třídnici.

Krátké shrnutí akcí, o kterých víme a co nás čekají v měsíci březnu

Co nás čeká v březnu

4. 3. Bruslení Ledeč nad Sázavou

Žáci, kteří nepojedou bruslit, půjdou do 4. B a budou se vyučovat podle rozvrhu: Čj (mluvnice), M (aritmetika), Přv, Tv, Čj (čtení)

5. 3. Školní kolo recitační soutěže

 (máme tři zástupce, co budou naši třídu reprezentovat)

6. 3. Den s pokrývkou hlavy 

Žáci mohou mít ve škole o přestávkách pokrývku hlavy ve třídě i na chodbě, v žádném případě ji nebudou mít během vyučovací hodiny.

22. 3. Noc s Andersenem

Čtvrté ročníky se v rámci této akce zúčastní programu v Městské knihovně. Program bude trvat od 8:00 do 11:30, proto je tedy nutné, aby všichni žáci do školy dorazili nejpozději v 7:40. Sejdeme se u skříněk.

 Žáci s sebou potřebují přezůvky, pastelky, penál, svačinu a pití.

Plánujeme pokračování ve škole, odpolední program od 17: 00h. + přespání – info včas pošlu

25. 3. Velikonoční tvoření

 Proběhne  od 8.00 do 10.00 hod. Plakát k akci na stránkách. Opět info  včas pošlu.

Kdykoli se může objevit i jiná akce.

 


Žáci mohou mít pokrývku hlavy o přestávce na chodbě.  


Na webových stránkách školy v Aktualitách byla zveřejněna informace školní jídelny ke komplikacím při provádění inkasních plateb.

https://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-komplikace-pri-provadeni-inkasnich-plateb/

V pátek 23.2. se v naší škole uskuteční výukový environmentální program Obojživelníci a plazi - biologická invaze. Naše třída tento program bude mít 3. vyučovací hodinu. Cena programu je 40Kč, platba proběhne přes ŠOP.

Za čtvrtky bude žákům strženo ze ŠOP pokladny 20,80 Kč. Pořád jsou někteří ve školní pokladně v mínusu, prosím, 

o navýšení financí.

Dne 31. 1. 2024 žáci dostanou pátou vyučovací hodinu vysvědčení za I. pololetí školního roku 2023/2024.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. 2. 2024. Ve čtvrtek 1. 2. 2024 probíhá výuka dle rozvrhu.

 Tradiční fotografování tříd se uskuteční ve středu 22. 5. 2024.

Dne 15. 2. 2024 proběhne mezi 9:00 - 10:00h. návštěva městské knihovny s výukovým programem na téma POHÁDKY. 

Vážení rodiče,

dovolte, abych se Vám představila, jmenuji se Pavlína Pastorková, jsem třídní učitelka 4. A. Na tomto školním webu se můžete informovat o naší práci v hodinách, ale i ohledně společného a organizačního dění ve škole i mimo ni. Pro nepřítomné žáky budou zde informace, co jsme probrali ve škole a kam jsme z učební  lákou pokročili. Přes e- třídnici bude probíhat komunikace o výuce žáků a omlouvání jejich absence.  Až se s žáky blíže seznámíme a domluvíme se na společné práci, dostanete i pokyny, kdy žáci budou psát diktát, desetiminutovku či jiné písemné  testy. Také z čeho budou dostávat krátké domácí úkoly. Těším se na naše první společné setkání, které bych chtěla uskutečnit po jarních prázdninách.

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne

Pavlína Pastorková18.12.

Dobrý den,

informace k tomuto týdnu.

Středa 20.12.2023

Čtvrtek 21.12.2023

Pátek 22.12.2023

Dne 22.12.2023  proběhne ve třídě VÁNOČNÍ BESÍDKA.  Prosíme o příchod v elegantním oblečení.

Žáci si přinesou:

Vyučování končí ve 12:00 hod. Příchod na oběd do školní jídelny ve 12:15 hod. 14.12.23

Dobrý den,


Dne 22.12. v pátek se na naší škole uskuteční ve spolupráci s Žákovským parlamentem - Den elegantní módy. Touto cestou  chceme požádat všechny žáky i zaměstnance, aby přišli v tento den elegantně oblečeni. 

Každý si pod pojmem elegance představuje něco jiného, proto vás nikdo nebude soudit ani kontrolovat.


Snad si tento netradiční den společně užijeme.


Hezký den.


Monika Moravcová
12. 12.23

Hezký den,


na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace k výdeji a blokaci stravy od středy 20. prosince.


https://www.zszruc.cz/informace-skolni-jidelny-20231212/

Přeji hezký den.


12.12.23

Dobrý den,

stejně jako minulý rok  si budeme ve třídě rozdávat dárečky. Každý má již vylosovaného spolužáka, kterého bude obdarovávat. Dárek by měl být jen maličkostí okolo 50,- Kč. Pokud by si někdo nepamatoval, koho si vylosoval, klidně mi napište, ráda vám to sdělím( monika.moravcova@zszruc.cz, 723010235). Prosím o přinesení dárků v pátek 22.12., kdy si dárečky společně u stromečku rozbalíme.


Řešíme společnou výzvu

Děti ze 4.A se tento školní rok budou účastnit projektu od Eduzměny - Řešíme společnou výzvu. Jedná se o projekt, díky kterému se utužuje kolektiv, děti se učí plánovat, samostatně pracovat, učí se být zodpovědný za svou práci.... 

Dle hlasování jsme se rozhodli, že budeme chtít díky projektu pomoc zvířatům, seniorům či opuštěným dětem.

Tématem naší společné výzvy bude uspořádání charitativního šatníku v prostorách školy. Výtěžek z této akce bude věnován na pomoc, jak již bylo zmíněno zvířatům, seniorům či opuštěným dětem (dle rozhodnutí dětí).

Na tomto projektu pracuje se třídou AP, pokud byste se potřebovali na cokoliv zeptat či se jakkoliv zapojit, určitě se ozvěte.

Ještě přikládám odkaz, kde najdete veškeré informace o tomto projektu: https://eduzmenaregion.cz/pro-deti-resime-spolecnou-vyzvu/


Přeji všem krásný  adventní čas.

Monika MoravcováDobrý den,

v pátek 8. 12. bude uspořádán doprodej výrobků z Vánočního jarmarku. 

Akce proběhne v družinové třídě v šatnách I. stupně a to v ranních hodinách. Nákup výrobků je určen pro žáky ZŠ, pokud tedy budou mít žáci zájem o zakoupení výrobků, ať si vezmou peníze s sebou.
Cena výrobků je oproti té původní výrazně nižší( 5,10,15... Kč).

Děti tak můžou pořídit drobné vánoční dárky pro své blízké.


Přeji hezký den.

Monika MoravcováDobrý den,

dne 7. 12.  pojedeme na exkurzi na hrad Český Šternberk, kde nás čeká vánoční prohlídka.  Sejdeme se ve škole v 7:55, poté společně půjdeme na nádraží  (9:08 odjezd z vlakového nádraží). Návrat cca 13:00. 

Exkurze je hrazena z peněz utržených na vánočním jarmarku, děti tedy nic neplatí. (100 Kč vstup, 60 Kč vlak)

S sebou:  větší svačinu (oběd je odhlášen),  pití. Vhodné oblečení a obuv na ven, ale zároveň i možnost vysvlečení uvnitř hradu!

Prosím o informaci, zda půjde vaše dítě po exkurzi do družiny či půjde samo domů.

Přeji všem hezký den.

Monika Moravcová
Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 bude naše škola fungovat v plném rozsahu dle rozvrhu. V provozu bude školní družina i školní jídelna. 

Lucie Vosyková

Dobrý den,

ve středu 18. října se žáci 1. až 6. ročníků seznámili s matematickou hrou Mathesso. Žáky to moc bavilo, někteří si odnesli domu i nějaké výhry a nebo základní hru na hraní doma. Více informací o hře a pravidla naleznete na www.mathesso.cz. Na konci listopadu proběhne školní kolo v hraní této hry, ve kterém budou vybráni ti nejlepší, kteří budou dále reprezentovat školu v krajském kole. Zároveň jsme dostali nabídku, kdo by měl o hru zájem, lze ji koupit přes školu nyní s 21% slevou - Mathesso travel za 214Kč (normální cena 271Kč) a Mathesso velké za 614Kč (normální cena 777Kč). Pokud budete mít zájem, ozvěte se, prosím, třídním učitelkám/učitelům do úterý 14.listopadu. 

Hezký den,

v pátek 1.12. 2023 se ve škole uskuteční Vánoční jarmark, který

proběhne od 15.00 hod. do 18.00 hod. v prostorách vestibulu a šaten.

Třídy z 1. stupně budou vyrábět výrobky, které se na jarmarku budou prodávat. Měl by být i program ze školní družiny.

Chtěla bych touto cestou poprosit zručné maminky, babičky, tatínky, zda by nám přispěli nějakým svým výrobkem na tento den. (perníčky, svícny, adventní věnce, atd.) Získané peněžní prostředky zůstanou třídě (nejpíše je použijeme na nějaký výlet).

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněn příspěvek ke sbírce Nadace Jedličkova ústavu pro podporu handicapovaných dětí.


https://www.zszruc.cz/kolickovy-den-sbirka-nadace-jedlickova-ustavu/

Na webových stránkách školy v Aktualitách je zveřejněna informace o Týdnu sběru druhotných surovin.

https://www.zszruc.cz/tyden-sberu-druhotnych-surovin/

Na webových stránkách školy v Aktualitách byla zveřejněna informace o otevření e-shopu se školním oblečením.

https://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu-20230929/

Výlet do Vodního domu

Kdy? ve čtvrtek 5.10.

Sraz v 7.55 hod. ve třídě, odjezd 8.15 hod.

Návrat mezi 13 hod. a 13.30 hod. Prosím o informaci, zda děti půjdou do družiny nebo domu.

S sebou: svačinu,  pití, psací potřeby. Vhodné oblečení a obuv na ven!

Program je hrazen školou, autobus platí žáci (cca 50 Kč na žáka). Prosím o zkontrolování zůstatku v ŠOP!

Předem moc děkujeme a těšíme se zítra.

Na webových stránkách školy v Aktualitách byla zveřejněna informace o otevření e-shopu se školním oblečením.


https://www.zszruc.cz/skolni-kolekce-obleceni-otevreni-e-shopu-20230929/

Ze školní pokladny byly strženy tyto platby:

165,38 Kč za pracovní sešit Informatika s Emilem

54,45 Kč za čtvrtky A4 a A3

Prosím o zkontrolování financí ve školní pokladně.

Byla založena whatsappová skupina, kde jsou vkládány úkoly pro chybějící a fotografie.

Dobrý den,

prosíme o zakoupení notýsků na INF 644 do kterých si budou děti dělat zápisy (někteří již mají). V notýsku budou mít děti zapsány přihlašovací údaje do školního PC  ( první 4 písmena z příjmení -2 ze jména př: Moramo, heslo: 111111) + školní email jméno.příjmení@zszruc.cz  . Dále chceme poprosit, aby bylo zapsáno přihlašování do elektronické žákovské dětí (přislo v 1. třídě).

Moc děkuji za spolupráci.

Srdečně Vás zveme na II. školní OPENFEST 

Ve čtvrtek 21.9. proběhne fotografování školáků. Fotí se jen zájemci, kteří mají v ŠOP dostatečné množství finančních prostředků. Prosím o zkontrolování ŠOP.

Atletický oddíl Zruč nad Sázavou:

 Dobrý den, 

dne  13. 9. proběhne poslední hodina plaveckého výcviku v Kutné Hoře

 ( náhradní hodina z minulého školního roku) . 

Sraz ve škole v 7:55 odjezd 8:30 návrat cca 12:30 -13. 

Děkuji.

Hezký den,


na webových stránkách školy v Aktualitách byla zveřejněna prosba IDSK s žádostí o spolupráci.


https://www.zszruc.cz/integrovana-doprava-stredoceskeho-kraje-zadost-o-spolupraci/

Ze školní pokladny bylo strženo:


378 Kč za pracovní sešity pro 4.ročník:


pravopisné pětiminutovky - 58,50 Kč

český jazyk PS - 85,50 Kč

mat. minutovky 1.díl - 40,50 Kč

mat. minutovky 2.díl - 40,50 Kč

matematika PS 1.díl - 76,50 Kč

matematika PS - 2. díl - 76,50 Kč

Prosím o zkontrolování financí ve školní pokladně.

Od 4. ročníku již není převod na oběd, žáci chodí sami. Pokud jdou do družiny, tak se nic nemění, chodí s paní vychovatelkou. První týden chodili žáci s TU, nyní již budou chodit sami, žáky jsem poučila o bezpečnosti. 

Se školním řádem a pravidly pro hodnocení se seznamte na webových stránkách školy:  https://www.zszruc.cz/dokumenty-skola/ 

Hezký den,

pár informací k začátku školního roku:

Organizace prvního týdne:

v pondělí 4.9. přivítání po prázdninách, konec v 8.40 hod.

v úterý 5.9. Den se třídou, konec v 11.35 hod.

od středy 6.9. se již učíme podle rozvrhu.


Informace školní jídelny:

V pondělí se budou obědy vydávat od 10. 00 hod. do 13. 00 hod.

 V úterý se budou obědy vydávat od 10. 30 hod. do 13. 00 hod.


Na webových stránkách školy v Aktualitách byly zveřejněny informace k zahájení nového školního roku.


https://www.zszruc.cz/informace-k-zahajeni-skolniho-roku-2023-2024/

V sekci Škola - Rozvrhy byly zveřejněny rozvrhy na nový školní  rok.


https://www.zszruc.cz/rozvrhy/


Třídní schůzky proběhnou v pondělí 11.9.2023 od 16.00 hod. ve třídě 4.A. Na všechny se moc těšíme.V ponděli 4.9. se na děti už moc těšíme!

Lucie Vosyková a Monika Moravcová

Moc děkujeme za krásné dárečky a kytičky. Přejeme KRÁSNÉ PRÁZDNINY! :)