Szkoła Dobrego Wychowania

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA VIII edycja

Nasza szkoła bierze udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

Tremin: od 09 września 2016 r. do 10 marca 2017 r

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymują certyfikaty „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Cele:

  • Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.