Prevence rizikového chování
ZŠ Bohumila Hrabala, Praha 8

Dny prevence 2022-23.pdf

Buď dobrá sama k sobě

Pokud některá z těchto rad pro tebe není, promluv si o tom s druhým člověkem. Pak si ji přepracuj tak, aby se pro tebe hodila.

Buď dobrý sám k sobě

Pokud některá z těchto rad pro tebe není, promluv si o tom s druhým člověkem. Pak si ji přepracuj tak, aby se pro tebe hodila.

7-zasad-zdrave-psychohygieny.pdf
V SÍTI.mp4

V síti (oficiální ukázka)

Dokumentární film o tématu kybergroomingu

DVTV - Anežka Pithartová.mp4

Hrát volavku pro predátory

Rozhovor s Anežkou Pithartovou na DVTV

Nejsem_lovna_Desatero_skladacka.pdf

V síti nejsem lovná

Přehled zásad z kampaně O2

Jak psychicky zvládnout období pandemie.pdf

KORONANINY

Jak zvládnout období pandemie?

Kam dojdu během korona času.pdf

KORONANINY

Kam dojít během korona času?

Proč a jak nosit roušku.mp4

Proč a jak nosit roušku

Jak se chovat v době koronaviru.mp4

Jak se chovat v době koronaviru

Jak to zvládnout doma.mp4

Jak to zvládnout doma

Jak a komu pomáhat.mp4

Jak a komu začít pomáhat

Elektronická schránka důvěry

Naše škola se zapojila do projektu "Nenech to být". Základním pilířem všech aktivit je webová a mobilní aplikace fungující na principu online anonymní schránky důvěry bojující proti šikaně, vylučování z kolektivu a dalším sociálním problémům na školách po celé ČR. Společně se SCIO a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. NNTB vzniklo díky aktivitě studentů, kteří za projektem původně stojí a neobešlo by se bez konzultací s pedagogy, krajskými koordinátory, metodiky prevence a zástupci mnohých odborných organizací. Veškeré další informace najdete na webu projektu www.nntb.cz

Světový den prevence sebevražd je den osvěty, který se každoročně připomíná 10. září.
Jeho cílem je poskytnout odhodlání a opatření k prevenci sebevražd pomocí různých aktivit po celém světě.
Národní ústav duševního zdraví vytvořil nový WEB, který má pomoci s prevencí sebevražd.
Podle odhadů Světové zdravotnické organizace je sebevražda globálně příčinou jednoho ze sta úmrtí, loni v ČR spáchalo sebevraždu přes 1200 lidí.

ŠPP_2022-23.pdf