Основні завдання центру:

1. Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів (далі -ІРЦ).

2. Методичне забезпечення навчання та підвищенння кваліфікації педагогічних працівників ІРЦ, закладів освіти щодо навчання дітнй з особливими освітніми потребами;

3. Здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами;

4. Проведення аналізу данних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого - педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в ІРЦ області за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників, на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;

5. Підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.