Žijí tady s námi

Projektový den Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11