ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเปิดบ้านวิชาการ PRE-YORSOR’63 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา2562

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

***ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ 2-3 วันทำการ***

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2562) **อัพเดท**

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 ธันวาคม 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สแกน QR code

เพื่อสมัคร Pre-Yorsor'63

ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ลิ้งค์ภายใน

ลิ้งค์ภายนอก