Pla de Formació de zona

Curs 2019-2020

INFORMACIÓ

 • UNA demanda de formació per centre:
  • Es pot començar la formació al setembre.
  • Projectes vinculats als PEE i/o municipi , Projectes del Departament (XCB, ILEC...), queden exclosos.
  • Factors claus per al Departament
     • L’escola inclusiva
     • Metodologies i gestió d’aula que faciliti un model competencial d’ensenyament-aprenentatge
     • Dimensió plurilingüe
     • La convivència i la igualtat de gènere
     • La innovació i la recerca
     • Competència digital docent

MODALITATS de formacions

Modalitats en centre 2019_2020.pdf
Presentació PFZ inclusió 2019-2020
2.formació ELIC MVO(5).pdf