THE SCIENTIFIC METHOD

- el mètode científic a l'aula d'anglès -

El mètode científic és un procés d’observació i recollida de dades que es fa per tal de contestar una pregunta plantejada, quan es pot fer una experimentació directa. A l’aula d’anglès l’hem utilitzat per realitzar experiments relacionats amb els diferents projectes i continguts que hem anat treballant al llarg del curs amb diferents cursos.

El procés consta de diferents passos: es comença plantejant una pregunta i es presenta el material que es farà servir. La mestra també explica el procediment a seguir per realitzar l’experiment. A partir d’aquí, els alumnes fan hipòtesis sobre el que pensen que passarà. S'utilitza un organitzador gràfic (que hi ha a l'aula) per enregistrar les diferents observacions i quan es recullen totes les dades necessàries, es torna a llegir la pregunta del principi i entre tots redacten la resposta o conclusions a les que han arribat.

D’aquesta manera, no només per es treballen els continguts dels projectes, sinó que també s'aprèn i es repassa vocabulari, es fa expressió oral i es modela l’expressió escrita en anglès.

Els nens i nenes es mostren molt motivats davant aquest tipus d’activitats. És un treball molt vivencial i significatiu que es pot adaptar fàcilment al nivell de cada curs.