TERRASSADA 2023 

Terrassa, la nostra ciutat, és una de les més grans de Catalunya amb 220.000 habitants i creixent.

Terrassa és una ciutat amb molts anys d’història, ja des de l’Imperi Romà, passant per l’Edat Mitjana i guanyant rellevància al segle XIX amb el creixement industrial.

Actualment, és una ciutat moderna, innovadora, cultural i amb projecció cap al futur. Però coneixem realment la nostra ciutat? Coneixem els seus edificis, els seus momuments i tot el que ens expliquen?

Per poder aprofundir més en conèixer Terrassa, us proposem la Terrassada, una ginkana tecnològica anual que us permetrà descobrir el present i el passat de la ciutat amb eines digitals que ja no són del futur, sinò del nostre present: els vostres telèfons mòbils.

Presentació Terrassada23  #TRSADA23


Després del seu naixement l’any 2019 i organitzada per l’Institut Torre del Palau, la Terrassada va tenir la seva edició pública el mes de juny de 2021, amb la participació de 5 instituts de Terrassa, però amb una edició totalment telemàtica degut a les mesures sanitàries imposades per la Covid-19.

Un any més tard, us volem convidar a participar en la Terrassada23 amb una edició totalment presencial que recupera l’esperit de la prova original organitzada pel grup LACENET fa quasi una dècada. 

Reserveu el dimecres14 de juny per unir-vos a la Terrassada i descobrir el patrimoni i la història de la nostra ciutat amb una iniciativa digital, col.laborativa i engrescadora.


El dia de la prova els alumnes de 3ESO, en grups de 4, hauran de geolocalitzar i desplaçar-se amb l’ajuda del mòbil fins a diferents llocs emblemàtics de la ciutat on hauran de realitzar diferents proves i publicar les produccions a la xarxa. Una App de Realitat Augmentada dissenyada exclusivament per la Terrassada23 donarà les instruccions precises als diferents grups. Les proves son de carácter multidisciplinar i també impliquen utilitzar el mòbil. Abans d’aquest dia s’ha de fer una preparació prèvia perquè els alumnes coneguin les proves i les apps que han d’utilitzar.https://forms.gle/dM4Jjo6ocsRAZdgY6

 

 

Organització

  CONTACTE: crp-terrassa@xtec.cat