Mostra de recursos 2019

Materials de la Mostra de recursos:

Conferència plenària a càrrec de Jesús San Juan, cap del Programa Arianne 6 en Airbus Space Systems (Madrid) .

Enginyer d'astronaus.

Detectiu d'exoplanetes.

CANSAT. Ets capaç de posar un satèl·lit en una llauna? La proposta mostra com els alumnes poden dissenyar la seva missió i llançar-la en un coet.

  • Material.

Projecte ZÈNIT. Aprendrem com introduir els sistemes de teledetecció i de gestió d’informació geogràfica en les propostes educatives .

  • Material.

Astro_Pi. Saps programar? La proposta mostra com desenvolupar una aplicació amb la RaspBerry Pi que es pugui executar a la ISS.

Data de la mostra: Dissabte, 5 d'Octubre de 2019.

Enllaç al programa