the

space colony project

El nostre planeta té greus problemes de sostenibilitat: l'amenaça del canvi climàtic, l'extinció de les espècies, la deforestació, els hàbits de consum i les deixalles, la utilització de fonts d'energia no renovables... cal una intervenció urgent per preservar el nostre planeta d'aquestes amenaces.

Paral·lelament, la humanitat necessitarà expandir el seu hàbitat - el planeta terra- ja sigui cap a altres planetes o construint plataformes espacials habitables.

Aquesta proposta educativa pretén apropar el futur als alumnes del present per prendre consciència del preciós regal que tenim: el nostre planeta.

DADES DEL PROJECTE

ÀREES QUE INTERVENEN

 • Àrees de llengua catalana, castellana i anglesa.
 • Matemàtiques.
 • Ed. Valors i ciutadania.
 • Medi social i natural.

TRANSVERSALS

 • Competència digital.
 • Ed. artística i plàstica.
 • Ed. audiovisual.

CONTINGUTS

 • Matemàtiques: cercle i circumferència, fraccions, percentatges, nombres decimals, nombres enters, interpretació i representació de la informació
 • Llengües: Comprensió lectora, expressió escrita i oral, vocabulari associat. Tipologies textuals: la noticia i el text expositiu
 • Ed. Valors: Viure i relacionar-se en societat, organització social, sostenibilitat i consum, valors ètics.
 • Medi social i natural: l'entorn i la seva conservació, salut i equilibri personal, els éssers vius, canvis i continuïtat en el temps, tecnologia i societat

OBJECTIUS GENERALS

 • Prendre consciència de les amenaces del nostre planeta.
 • Conèixer els últims projectes científics sobre habitabilitat en altres planetes.
 • Aprendre, vocabulari, conceptes i nocions bàsiques sobre el nostre sistema solar, l'espai i la física associada.
 • Utilitzar tècniques bàsiques d'anàlisi científic.
 • Despertar l'interès per les ciències de l'espai.