Makeblok

Només podeu treballar un grup

Heu de tenir coneixements d'escratch

L'únic ordinador que te el programa instal·lat es el primer ordinador que hi ha. El que està al costat del servidor.

Mackbloc