Projectes Erasmus+

El programa és la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d'una estratègia coordinada per al creixement i l'ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l'educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l'adquisició de noves habilitats i l'increment de les perspectives laborals.

TERMINI FINALITZAT PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS D'ALUMNES ERASMUS+ CURS 20-21

ENLLAÇ A LES GRAVACIONS DE LES REUNIONS INFORMATIVES DE LA CONVOCATÒRIA ERASMUS+ 2020-2021

CF GRAU MITJÀ: CLICA aquí

CF GRAU SUPERIOR: CLICA aquí

E-mail de contacte: programeseuropeus@institutcallipolis.cat

Presentació mobilitats de Grau Mitjà

Erasmus+ 20-21 Grau Mitjà

Presentació: mobilitats de Grau Superior

Erasmus+ 20-21 Grau Superior

ACTIVITATS EN LES QUE PARTICIPA L'INSTITUT

Jornadas de movilidad Erasmus+ De educación Superior entre países del Programa (KA103) (Madrid)

Jornadas Iniciales de proyectos de movilidad Erasmus+ de Formación Profesional (KA102). GRAU MITJÀ (Valladolid)


Signatura de beques Erasmus+ per realitzar pràctiques a Gal·les. Cicles: Animació i ensenyaments socio esportius i Tècnic de futbol.Algunes fotografies de les mobilitats del curs 18-19