Informació general

Què és Erasmus+?

És el nou programa de la Unió Europea que comprèn diferents programes educatius amb l’objectiu de donar una dimensió europea a la Formació Professional que fomenti l’ocupabilitat dels joves, una major qualitat en la formació i en el procés d’ensenyament-aprenentatge, a la vegada que impulsa la internacionalització i modernització del centre.

Què ofereix?

Els programes educatius europeus promouen dos tipus d’accions: la mobilitat per l’aprenentatge i la cooperació per a la innovació.

La mobilitat per l’aprenentatge permet a l’alumnat i al professorat la realització d’una estada formativa en empreses d’altres països. Els alumnes poden realitzar part de la seva FCT a l’estranger.

La cooperació per a la innovació està fonamentada en la creació d’associacions estratègiques entre centres europeus per a la transferència de la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

El centre impulsa aquest tipus d’iniciatives a través de les convocatòries anuals del Departament d’Ensenyament i del SEPIE.