XXVIII Pla Comarcal de dinàmica educativa de la Noguera

activitats per al CURS 2023-2024

Pla Comarcal de Dinàmica Educativa de la Noguera neix de la col∙laboració entre el Consell Comarcal i el Servei Educatiu de la Noguera, amb la finalitat de posar a l’abast dels centres educatius, del professorat i de l’alumnat de la comarca un seguit d’activitats i materials que fomentin l’arrelament comarcal i contribueixin a l’enriquiment de les potencialitats educatives dels nostres infants.

formulari de sol·licitud  - Fins el 30 de setembre de 2023

Fora d'aquest termini es poden sol·licitar activitats, però no es contemplarà la possibilitat d'assignació del transport en autocar


Més informació i consultes: CRP de la Noguera, 973 44 63 62 / crp-noguera@xtec.cat

El Consell Comarcal assigna un nombre limitat de serveis d'autocar en aquelles activitats que tinguin aquesta icona. Aquesta assignació es fa valorant l'assignació a cada centre en cursos anteriors, i sempre s'haurà de sol·licitar dins del termini establert a l'inici de cada curs. La no assignació del servei d'autocar no va associada a l'assignació de la pròpia activitat, i el propi centre pot fer-se càrrec de les despeses del transport.

En cas de rebre l'assignació del servei de transport, aquesta cobreix el viatge d'anada i tornada per fer l'activitat en concret entre les 9.00 i les 13.00h. Si el centre desitja variar la ruta o ampliar el temps d'espera, poden haver-hi despeses que aniran a compte del centre, que caldra pactar amb l'empresa.

Medi ambient i sostenibilitat

Convivència i cohesió social

visites a espais i entitats de la noguera

promoció de la salut

impuls de la llengua i la cultura

CIÈNCIA I TECNOLOGIA