ESPAI DE CONSULTA PELS TUTORS D'ESO

AQUESTES ACTIVITATS RESPONEN AL PAT DEL CENTRE I SÓN COMPLEMENTÀRIES A LES ACTIVITATS PROPOSADES A TRAVÉS DEL MOODLE.

Benvingudes tutores i benvolguts tutors,

En aquest espai hi podreu trobar:

-Eines i estratègies per a millorar els hàbits d'estudi dels nostres alumnes.

-Activitats que fomenten la reflexió i el treball de la perspectiva de gènere.

-Espais de consulta a on trobareu eines per a la presa de decisions i l'orientació professional i/o laboral.

-Dinàmiques que afavoreixen la identificació i gestió de les emocions.

-Elements de reflexió i activitats per a la millora de l'autoestima i, en definitiva, la convivència.

-Eines i activitats que aprofundeixen en la millora de la salut i el benestar del nostre alumnat.


ESTRATÈGIES I TRUCS PER A L'ESTUDI

COEDUCACIÓ

BENESTAR PERSONAL

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

EDUCACIÓ EMOCIONAL

CONVIVÈNCIA