ELs ODS als centres educatius

Eina per la diagnosi del treball dels ODS en centres educatius

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides traça el camí de ruta per sumar complicitats, fomentar la participació ciutadana i conciliar els diferents interessos dels agents implicats.

Els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) van ser aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides el setembre del 2015. Aquests objectius, amb l'horitzó d'assolir-los el 2030, pretenen, entre d'altres, d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres.

Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

Introduir els ODS a l'aula ajuda a fer dels alumnes, persones crítiques, conscients de les problemàtiques mundials, i amb iniciativa per buscar solucions.

Però, els docents, realment els estem treballant tots? Difícilment un sol docent podrà abastar-los tots. Però i en un centre? No seria recomanable fer una avaluació conjunta i saber quins són aquells que treballem més i els que menys?

El formulari que presentem en aquest web té justament aquest objectiu. Facilitar als centres educatius una eina per poder reflexionar i millorar el treball dels ODS.