MontQuímic

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

ANTECEDENTS

● Les empreses químiques del municipi han anat manifestant, en diverses reunions amb l'Ajuntament, la seva preocupació davant l'envelliment progressiu de la plantilla d'operadors de planta química i del seu relleu generacional en un plaç de 5 a 10 anys. Aquesta preocupació neix perquè hi ha dificultats per trobar treballadors qualificats amb formació específica en el sector químic industrial .

● Per tal de treballar aquest tema, el 16 de novembre de 2016 es va crear la Comissió de Promoció de la Formació Professional Dual de Grau Superior en l’àmbit Químic a Sant Celoni formada pels representants de les empreses químiques del Baix Montseny, la representant de la Cambra de Comerç, el representant de FEDEQUIM, la direcció de l’Institut Baix Montseny i diversos tècnics municipals.


PROPOSTA

● Promoció de les vocacions químiques industrials entre els infants i joves del municipi.

● Generació de mecanismes per tal d' incrementar les relacions entre les escoles i les empreses amb l'objectiu que l'alumnat visualitzi positivament el sector industrial com una futura sortida professional viable i de qualitat.

● Potenciar el treball a l'aula de la Ciència i, en aquest cas la química, de forma motivadora , vivencial i competencial.


OBJECTIUS

● Formar als mestres i professors de 3r de primària fins a 2n d’ESO, prioritàriament, però obert a qualsevol mestres o professor que es vulgui apuntar, en didàctica i metodologia experimental en l’ensenyament - aprenentatge de les ciències de la naturalesa i, específicament, de la química.

● Inspirar als infants i joves l’interès per la ciència i la química a través de la implementació a totes les escoles d’un programa d’experimentació química.

●Entusiamar als infants i joves en l’interès pel món industrial, mitjançant propostes didàctiques que impliquin la visita d’una empresa química a l’aula o la visita del grup classe a la planta química d’una empresa.

● Crear una Fira de Química que motivi els alumnes des de 3è de primària fins a 2n d’ESO a crear i mostrar els seus experiments químics a la ciutadania i a les empreses del municipi.


INSTITUCIONS IMPLICADES

● Centres docents: Escola Josep Pallerola i Roca, Col·legi Cor de Maria, Escola Soler de Vilardell, Col·legi La Salle, Escola Montnegre, Escola l’Avet Roig, Institut Escola La Tordera, Institut Baix Montseny.


Marc BoadaPer a dur a terme aquest projecte, MontQuímic ha comptat amb la col·laboració, com a formador, assessor, divulgador i científic, d'en Marc Boada, conegut per la seva col·laboració amb el programa QuèQuiCom de TV3, entre d’altres projectes.

Cliqueu aquí o a la imatge per escoltar la presentació del projecte per part d'en Marc Boada.

A continuació trobareu els tutorials amb les explicacions dels experiments:


Projecte MontQuímic