Contaminació al mar

Contaminació al mar

La contaminació marina és la contaminació que afecta mars i oceans, des de la zona de rompents fins a mar obert. Inclou la que es produeix a les costes, als ports, en la plataforma pesquera, en la indústria, en la navegació i en les zones marítimes.

El vídeo explica la contaminació al mar, les mascaretes que hi ha al mar i les coses que fan els residus al mar.


L'abundància de plàstic al mar.

A les costes catalanes hi ha una concentració mitjana de 180.000 microplàstics per quilòmetre quadrat. Això significa gairebé el doble del valor mitjà en el litoral mediterrani peninsular 100.000mp/ km. I la costa davant del riu Tordera és on se'n troba la màxima presència: 500.000 microplàstics per quilòmetre quadrat.

El vídeo explica l'abundància de plàstic al mar i que els passa als animals amb el plàstic al mar.

Com per exemple: se'l mengen o s'enreden.

RESUM: Si no parem de tirar plàstics al mar, acabarem destruint el planeta.