narrativa digital

Per crear la seva narració enriquida digitalment, l'estudiant Hannah Davis, va representar la seva Història enfront d'una càmera utilitzant com a fons una pantalla cromàtica verda. Posteriorment va reemplaçar el fons d'aquesta pantalla amb Fotografies i treballs artístics mitjançant la funció d'edició "chromakey".

La narrativa digital es defineix com el procés d'explicar una història emprant tecnologies digitals.

Des del principi dels temps la humanitat ha explicat històries. Per a vendre, entretenir, convèncer, ensenyar, transmetre coneixements... Fins ara tot això només podia fer-se de manera oral o escrita. Amb l'arribada de les noves tecnologies, s'ha obert un món de possibilitats. No només podem afegir música i imatge a les històries, sinó que ara tenim la possibilitat de fer-les interactives i compartir-les per arribar a un públic extraordinàriament ampli.

La narrativa digital o "digital storytelling" aplicada a l'educació és un recurs poderós per captar l'atenció dels alumnes, motivar-los a participar i a esdevenir protagonistes del seu aprenentatge.

Com ha de ser una narració digital?

 • Té un propòsit clar?
 • Emociona o motiva?
 • Té introducció, nus i desenllaç?
 • Explica un conflicte que enganxa?
 • És fàcil de recordar i de reproduir?

Per què és important que els nostres alumnes aprenguin a crear narracions digitals? 6 raons definitives

 • Les narratives digitals potencien la creativitat.
 • Estimulen el pensament crític.
 • Plantegen un aprenentatge actiu i centrat en l'alumne.
 • Fomenten la coopreació i la interacció.
 • Permeten treballar diferents tipus de llenguatge i tipologies textuals.
 • Eduquen alumnes digitalment competents.

¿QUINS TIPUS D'HISTÒRIES DIGITALS ES PODEN CREAR PER ENSENYAR I APRENDRE?

Aquesta tècnica traslladada a l'educació permet la creació de diferents tipus de relats. Aquests poden classificar-se en tres grups:

1. Narratives personals. Poden ser des d'històries d'experiències vitals pròpies fins relats creatius ficticis. Perquè funcionin bé han de tenir un començament que enganxi, un nus i un desenllaç amb una conclusió. Permeten treballar l'escriptura creativa, així com temes transversals o d'educació en valors. Aquí tens un exemple.

2. Històries que analitzen esdeveniments històrics. Narren i examinen les fites que han marcat la història. Per il·lustrar-es poden utilitzar materials d'arxiu, com àudios, imatges, vídeos, titulars d'antics diaris.

3. Històries informatives o instructives. Serveixen per exposar i desenvolupar diferents temes o continguts, o fins i tot per explicar processos.

Siguin del tipus que siguin, aquestes narracions han de tenir quatre característiques essencials: tenir un bon ganxo, ser concises, incloure els elements narratius fonamentals (començament, nus i desenllaç) i integrar diferents recursos digitals.

COM CREAR UN RELAT DIGITAL EN VUIT PASSOS?

Perquè els relats digitals o digital storytelling resultin efectius, tant el professor com els alumnes han de tenir clars els passos del procés. Et mostrem com crear una història digital en vuit senzills passos:

1. Començar amb una idea. Totes les bones històries giren al voltant d'un. Pot ser un tema de l'assignatura, una pregunta, un contingut d'actualitat, un valor que vulguis treballar ... Un cop decidida, cal concretar-la i definir una proposta: ja sigui escrita en unes línies o dibuixada mitjançant un esquema. Aquest serà el començament de la història digital, que pot ser divulgativa o de ficció.

2. Investigar, explorar i aprendre. Abans de començar a escriure, els alumnes han de documentar i convertir-se en experts en el tema. És bo que durant el procés vagin organitzant la informació, ja que els servirà per estructurar-la i sintetitzar-la a l'hora d'escriure. Poden fer-ho mitjançant mapes conceptuals, murals digitals, eines com Pinterest ...

3. Escriure la narració. No s'ha de tenir por al full en blanc. Segurament, els dos passos anteriors s'hauran resolt ia la introducció i l'estructura de la història. Ara només s'han de preocupar per utilitzar el major rang de vocabulari possible, seleccionar la persona en que estarà narrada la història i estructurar la història al voltant dels elements bàsics de la narració: començament, nus i desenllaç.

4. Dibuixar i planificar el guió. Un cop escrita la història, cal pensar com es va a il·lustrar. Quines imatges o recursos donaran forma a la història digital? Com es conjugaran? Què es vol mostrar?

5. Crear o seleccionar els recursos. Ha arribat el moment de produir la història. Durant aquesta fase els alumnes hauran de gravar la veu en off, seleccionar la música, i triar o crear les imatges, vídeos, estadístiques, mapes, il·lustracions i altres recursos que donaran suport a la història.

6. muntar-ho tot. Amb la història escrita i tots els recursos preparats, els alumnes ja poden posar-se mans a l'obra i elaborar la seva creació. Una bona idea és proporcionar-los una rúbrica que els orienti sobre les metes bàsiques a complir i les habilitats extra que els faran pujar de nota.

7. Compartir. Tant en classe, amb els seus companys, com a la Xarxa, que els donarà accés a un públic molt més ampli i els motivarà.

8. Reflexionar i fer comentaris. És important que al final els alumnes reflexionin sobre el procés i rebin opinions d'altres. Com s'ha desenvolupat la tasca? Què han après? Quins errors han comès? Això desenvoluparà la seva capacitat d'autocrítica i els ajudarà a millorar en la seva pròxima història digital.

Font: http://www.aulaplaneta.com/2015/07/28/recursos-tic/ocho-pasos-para-usar-en-clase-la-narracion-digital-o-digital-storytelling/#sthash.1F2xEgUH .dpuf