Classroom

Els professors

entrem i creem una classe


convidem usuaris


Creem temes


afegim materials


creem una tasca


publiquem anuncis


corregim les tasques


llistats de qualificacions


endrecem


els alumnes

Entren a la classe


fan les tasques


les rúbriques

Nova funcionalitat de Classroom

les notificacions de

classroom

Classroom envia notificacions als correus de professors i alumnes per cada canvi, comentari, correcció.... que es produeix. Això fa que els correus electrònics quedin plens de missatges i pot resultar molest.

Tant professors com alumnes podem gestionar l'enviament d'aquests missatges.