Estades formatives del professorat de Formació Professional a les empreses i institucions

El contingut d'aquesta web, s'ha creat amb l'objectiu de resoldre dubtes i facilitar d'una manera resumida tota la informació que apareix a la normativa que regula les estades formatives, a més d'informar del procediment per participar en les diferents convocatòries i tipus d'estades que vagin surtin. 

Es recomana que abans d'iniciar qualsevol procediment, es revisi tota la informació dels diferents apartats que es presenten en aquesta web.