Estades formatives del professorat de Formació Professional a les empreses i institucions

Resolució provisional d'estades de tipus B (2023).

Reunida la Comissió de selecció i valoració a l’efecte de valorar els mèrits de les sol·licituds de les estades formatives en empreses, tal i com es preveu a la RESOLUCIÓ EDU/2822/2022, de 28 de juliol apartats 9 i 10, es fa pública la llista provisional dels candidats i candidates seleccionats i exclosos.

Resolució de la llista provisional.

- Termini per a la presentació de reclamacions fins a l'11 ​de desembre de 2022.

Procediment administratiu de convocatòria d'estades de tipus B (2023).

Una vegada finalitzat el procediment de sol·licituds de la convocatòria publicada al DOGC núm. 8763 de 30 de setembre de 2022 de la RESOLUCIÓ EDU/2822/2022, de 28 de juliol, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l'any 2023, us passem a fer un petit resum del procediment administratiu per la selecció dels candidats i candidates per aquest tipus de formació:

1. Les estades formatives en empresa de tipus B (amb substitució) segueixen un procediment administratiu que acaba amb l'admissió o no de cada candidat/a.

2. Cada sol·licitud d'estada formativa en empresa de tipus B, inclou uns objectius i tasques que són avaluats per aquesta Subdirecció, juntament amb altres mèrits com antiguitat, formació, condició de catedràtic, altres titulacions, etc, tal com indica la convocatòria. Està en procés.

3. Un cop feta la baremació, es confecciona una llista provisional d'admesos/es i exclosos/es i es convoca una Comissió de selecció i valoració tal com s'estableix en la convocatòria que valida o no la vostra sol·licitud. Està previst pel pròxim dia 21 de novembre de 2022.

4. Després de la publicació d'aquesta llista provisional, s'obre un període de 10 dies hàbils per tal de presentar al·legacions, s'escau.

5. Ja resoltes les al·legacions, es torna a confeccionar una llista d'admesos/es i exclosos/es que novament és presentada a la Comissió per a la seva aprovació o no. Està previst pel pròxim dia 12 de desembre de 2022.

6. Finalment, es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos i ja ens podeu enviar pels que encara estan pendents i tingueu acordat fer l’estada amb una empresa o institució, les dades de l'empresa, responsable, tutor, data d'inici, final, etc. Us passarem un formulari.

7. Penseu que per tal de gestionar adequadament tota la documentació de l'estada i informar a la direcció del vostre centre, que la vostra estada ha estat autoritzada i també informar els vostres Serveis Territorials per tal que seleccionin i enviïn la persona que us farà la substitució, és necessari que ens doneu un marge d'almenys de 2 a 3 setmanes per la data de començament, ja que tot això comporta una sèrie de tràmits que necessiten autoritzacions i comunicacions de diferents unitats de gestió.

8. Per tant, la previsió perquè pugueu començar l'estada al més aviat possible és a partir del 16 de gener de 2023 en endavant.

9. Us mantindrem informats en cada un dels passos de tot aquest procés.

Teniu disponible l'enllaç del vídeo enregistrat de la sessió informativa de les estades formatives de la nova convocatòria per l'any 2023:

Sessió informativa per a donar informació amb detall de les estades formatives en empresa dirigida al professorat de Formació Professional de la nova convocatòria per l'any 2023.


Sessió dimarts al matí 11/10/2022 de 10:30 h a 12:30 h - Enllaç per realitzar la sol·licitud d'inscripció

Reunió del Microsoft Teams

Uniu-vos amb l'ordinador o l'aplicació mòbil

Feu clic aquí per unir-vos a la reunió

ID de la reunió: 379 920 074 690

Clau d'accés: xHXGmP

Baixa el Teams | Uniu-vos al web

Termini de presentació de sol·licituds d'estades de tipus B (amb substitució)

de l'1 al 31 d'octubre de 2022

Publicació al DOGC núm. 8763 de 30 de setembre de 2022 de la RESOLUCIÓ EDU/2822/2022, de 28 de juliol, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per l'any 2023.

El contingut d'aquesta web, s'ha creat amb l'objectiu de resoldre dubtes i facilitar d'una manera resumida tota la informació que apareix a la normativa que regula les estades formatives, a més d'informar del procediment per participar en les diferents convocatòries i tipus d'estades que vagin surtin.

Es recomana que abans d'iniciar qualsevol procediment, es revisi tota la informació dels diferents apartats que es presenten en aquesta web.