Estades formatives del professorat de Formació Professional a les empreses

Unitat de Formació del Professorat dels Ensenyaments Professionals.

Subdirecció ​General d'Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

Direcció General de Formació Professional

Via Augusta, 202-226 1D | 08021 Barcelona | Tel. 93 551 69 00 ext. 3218

fpestades@xtec.cat | www.gencat.cat/ensenyament

Per consultes al correu: fpestades@xtec.cat

Et recomanem que abans de sol·licitar una estada, donis una ullada a la informació que es presenta en les diferents pàgines d'aquesta web.


Si ja tens clar el procediment i vols accedir d'una manera més ràpida pots seleccionar en el següent menú les diferents opcions:

El contingut d'aquesta web, s'ha creat amb l'objectiu de resoldre dubtes i facilitar d'una manera resumida tota la informació que apareix a la normativa que regula les estades formatives, a més d'informar del procediment per participar en les diferents convocatòries i tipus d'estades que vagin surtin.