Escola Joan Bruguera

Portes obertes 2022-23


Xerrada virtual: Dimecres 2 de març a les 18h


US PRESENTEM LA NOSTRA ESCOLA


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Un passeig per l'escola...

Una visita virtual per diversos espais del centre on podreu veure les aules, la biblioteca, l'hort, el menjador, el pati... i conèixer un edifici modernista amb més de 100 anys d'història, amb tots els espais reformats i adaptats a les necessitats educatives actuals.

L’ambient de l’escola és el reflex dels nostres valors i el nostre interès perquè els nens i nenes i les seves famílies se sentin acollits.

Donem valor educatiu a l’estètica dels espais que son activadors dels aprenentatges i formen part de la nostra manera de veure l’educació.

Els diferents espais de l’escola són llocs d’aprenentatge que faciliten la reflexió, l’experimentació i el descobriment.

COM TREBALLEM

LES 3 ESCOLES DEL BRUGUERA

L'ESCOLA EXPERIMENTAL, INNOVADORA I CREATIVA

Escola experimental, innovadora i creativa...

L’escola experimental, innovadora i creativa està formada per projectes i activitats encaminats a fomentar els aprenentatges basats en l’experimentació, la creativitat i la recerca que fan que l’infant construeixi els seus aprenentatges de manera vivencial.

Vivim en un món divers quant a maneres d'aprendre, és per això que apostem per la diversitat quant a materials i recursos i no centrem els aprenentatges i la metodologia en un únic model o tendència educativa.

Treballem les matemàtiques amb materials manipulatius i en contextos significatius, així com racons de matemàtiques a tots els cursos d’infantil i primària. Els racons de llengua també es realitzen amb material manipulatiu divers.

Treballem amb la metodologia del treball per projectes, a l’àrea de medi natural i social, en el Projecte de Tots (projecte interdisciplinari de tota l’escola) i també en la realització de El meu projecte (projecte personal i individual de cada alumne). És en el treball per projectes on fomentem l'aprenentatge del treball en equip.

Estimulem la creativitat artística a través dels tallers ArtExpress a Infantil i Primària, desenvolupant tallers artístics de dansa, música, manualitats i pintura que fomenten l’aprenentatge entre alumnes de diferents edats.

Utilitzem transversalment les eines digitals a totes les àrees, tant a Infantil com a Primària. A educació primària fem un ús més intens de les eines digitals en el treball per projectes a l’àrea de medi natural i social, als tallers ArtExpress de l'àrea d'educació artística i en la programació amb robots.

Pel que fa a Infantil cal destacar l’ús de les TIC en els tallers ArtExpress, en la programació amb robots, en els Racons MatemaTICs i en els racons de llengua.

I ho fem a través d'una gran varietat de maquinari com ordinadors de taula, portàtils, tauletes, lectors de documents, PDI, robots programables, etc.


L’ESCOLA DEMOCRÀTICA, DIVERSA, CRÍTICA I ACTIVA

Escola participativa, democràtica i humanística....

L’escola participativa, democràtica i humanística neix de la convicció de que per aconseguir un clima de convivència positiu i democràtic a l'escola, cal la participació de tots els membres de la comunitat educativa. El treball transversal de bons hàbits, d’educació en valors i de gestió de conflictes ens ajuda a fomentar actituds respectuoses que contribueixen a millorar la convivència a l’escola.

La participació i la presa de decisions dels infants en la vida de l’escola té lloc a través del procés assembleari que es desenvolupa en les assemblees d’aula i en les assemblees generals. Potenciem també la participació de l’alumnat en les comissions de treball mixtes entre alumnes i mestres i la figura dels delegats/des d’aula.

Donem especial importància al treball dels valors cívics i socials, els quals permetran als infants en un futur ser membres actius de la societat on viuen. És per això, que posem la mirada en la democràcia i la solidaritat a través de pràctiques i accions que ajudin els infants a créixer com a ciutadans crítics, responsables, solidaris i respectuosos. En aquest sentit participem i col·laborem en activitats i campanyes de sensibilització organitzades per les entitats de l’entorn i de la ciutat.

Portem a terme pràctiques de respecte del medi ambient com la potenciació de l'ús de la carmanyola, reduint el paper, el plàstic i l’alumini; la recollida selectiva, el consum raonable i sostenible dels recursos i la neteja d’espais del nostre entorn.

Fomentem els bons hàbits alimentaris a través d’esmorzars saludables com fruita i entrepans, evitant sucres i brioixeria industrial, i la cuina ecològica, de temporada i de proximitat.

En la línia de buscar la implicació de les famílies a l’escola, creem una xarxa de participació conjunta a través de diverses activitats, projectes i col·laboracions com la figura dels pares i mares delegats/des, les comissions mixtes escola-famílies,

Obrim i apropem l'escola a les famílies, beneficiant-nos dels coneixements i experiències que els pares i mares poden aportar, amb l'activitat de Famílies a l'aula.

És fonamental per a l’escola el treball conjunt amb l’associació de pares i mares per tal de cohesionar actuacions i establir objectius comuns.
L’ESCOLA LECTORA I PLURILINGÜE

Escola lectora i plurilingüe...

L’escola lectora i plurilingüe perquè tenim molt clar que el fet de presentar un bon domini de la llengua és essencial per a tots els àmbits de la vida. Saber llegir ens ajuda a interpretar i conèixer el món i a combatre la ignorància. Ens ajuda a ser crítics i ens ajuda a relacionar-nos.

La lectura ens ajuda a perfeccionar el llenguatge, beneficia el rendiment escolar, augmenta la capacitat de memòria i de concentració i afavoreix l’aprenentatge de l’escriptura.

Però això no és tot, llegir ens ensenya a estructurar el pensament i a elaborar un discurs coherent. Ens ajuda a argumentar les nostres idees i ampliar els nostres horitzons contemplant altres perspectives en la comprensió del món i de la vida.

A més, augmenta el bagatge cultural ja que proporciona molta informació i coneixements, desperta la curiositat i desenvolupa la imaginació i la creativitat.

És per tots aquests motius, que pensem que és essencial desenvolupar de manera motivadora

tot d'actuacions encaminades a que els nens i nenes adquireixin una bona competència lectora, estimulant-los el plaer per llegir i de retruc el gust per conèixer i saber.

Fomentem el gust per la lectura des de la nostra biblioteca escolar, La Bruguiteca, i des de les biblioteques d’aula, a través de diverses pràctiques com la lectura al matí, els apadrinaments lectors, les tertúlies literàries, recomanacions de llibres, les maletes viatgeres, la revista Borrissol, la setmana literària, els bibliopatis, etc.

Treballem les llengües de manera transversal a totes les àrees, a partir d’exposicions orals dels alumnes, treball per projectes, tallers d’escriptura i racons de llengua.

Per altra banda, entenem que vivim en un món cada vegada més global, en el qual, el domini de diverses llengües i el seu ús comunicatiu, acadèmic i professional és gairebé imprescindible per tal d’interactuar amb èxit en diferents contextos lingüístics i culturals. És per això, que donem també especial importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa de manera motivadora i en àrees no lingüístiques.