EOI Lleida: towards a conscious and sustainable future along with digit@ll inclusion

2022-1-ES01-KA121-ADU-000060105 


L’EOI de Lleida ha obtingut l’acreditació Erasmus+ KA120-ADU pel projecte «EOI de Lleida: cap a un futur conscient, sostenible i amb inclusió digit@l». Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport, i està dissenyat per donar suport als estats participants en la utilització del talent humà i el capital social europeu. També pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat amb els estats associats.

Gràcies a l’acreditació Erasmus+, l’EOI de Lleida rebrà fins a l’any 2027 el finançament necessari perquè els nostres professors es puguin continuar formant en altres països europeus. Aquesta formació es tradueix en cursos estructurats de formació, estades d’observació en altres centres i la visita de ponents experts d’altres països, entre d’altres activitats. A més, la gran novetat d’aquesta convocatòria és que els nostres alumnes també podran fer mobilitats a altres centres europeus per continuar millorant la seua competència comunicativa en els diversos idiomes.

El nostre projecte Erasmus+ consta de tres eixos principals: la sostenibilitat, la inclusió i el desenvolupament de les habilitats digitals, així com la millora de la competència comunicativa de l’alumnat i el perfeccionament de la capacitació docent, per poder continuar oferint un ensenyament en llengües estrangeres de qualitat, innovador i adaptat a les necessitats dels temps actuals. L’acreditació esdevé així una garantia de formació i actualització lingüística i metodològica.

Per tal que l’estada a l’estranger dels participants resulti tan satisfactòria com sigui possible, la preparació es farà mitjançant contactes amb els socis d’acollida. S’establiran els canals de comunicació necessaris i, no menys important, es dissenyaran protocols de comunicació amb els socis de destinació per conèixer i avaluar l’aprofitament de les mobilitats i poder abordar amb celeritat i efectivitat les incidències que hi sorgeixin.

L’1 d’abril vam donar el tret de sortida a l’organització d’aquest gran repte celebrant la primera reunió de la Comissió Erasmus+ de l’escola, en la qual es van constituir els sis grups impulsors del projecte i es van escollir els portaveus respectius. Aquests grups impulsors establiran uns objectius i dissenyaran un programa de treball per tirar endavant les activitats, guiar-ne el desenvolupament i acompanyar, motivar i encoratjar totes les persones implicades. A més, documentaran les accions dutes a terme en una memòria d’activitats i valoraran els resultats assolits. Finalment, s’encarregaran de difondre el programa i les bones pràctiques que en resultin dins i fora de l’escola. 

Presentarem el pla de difusió d’aquest projecte i els resultats obtinguts en diverses sessions en format taller adreçades a tots els professors del Claustre, i dissenyarem una temporització que permetrà organitzar cronològicament totes les activitats. Per altra banda, cal destacar aquest mateix espai web Erasmus+, un espai viu en què els participants podran anar aportant totes les seues experiències i en què tant els docents com els alumnes podran expressar el seu grau de satisfacció amb la formació rebuda, així com l’enriquiment personal i professional que els ha aportat l’experiència. Els participants també podran comunicar a la comunitat educativa els seus progressos mitjançant les xarxes socials del centre. 

A més, tenim previstes d'altres activitats com el els Erasmus Days,  càpsules informatives sobre el desenvolupament de les activitats entre d'altres.

Cap a finals d'abril vam convocar un concurs de logos per trobar un logo que s'identifiqués amb els nostre projecte Erasmus+ i d'entre els participants en vàrem triar el logo guanyador. 

Amb la implicació de tota la comunitat educativa, ben segur que el projecte serà tot un èxit! No debades, com deia Mandela, l’educació és l’arma més poderosa que podem fer servir per a canviar el món.

Carme Portolés Montel

Coordinadora Erasmus+ de l’EOI de Lleida