Resol les següents activitats per veure què saps del Temps Atmosfèric: