Ús de la Tecnologia a l'EHTG

EL PAPER DE LES TECNOLOGIES A L'ESCOLA

La governança de les tecnologies en el centre, pertoca a tota la comunitat educativa, aquest pot esdevenir un poderós mecanisme d'innovació.

Ens estaríem equivocant si creguéssim que pel sol fet d’incorporar tecnologies a l’escola es produeix innovació i canvi metodològic. Però sí que aquest procés d’implementació pot propiciar el replantejament compartit de moltes rutines escolars i la reflexió col·lectiva de quines estratègies adoptar per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat.

CONTEXTUALITZACIÓ DE CENTRE

L'Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona és un centre amb una identitat pròpia i construït a través d'un projecte comú, articulat des de l'àmbit educatiu i laboral, marcat per les tendències turístiques i en els sectors de la restauració i hoteleria més innovadora.

La composició social del Centre està establerta per la Direcció, Claustre de professors, les famílies (AMPA), alumnat, PAS, Departament d'Ensenyament, Ajuntament de Girona, Patronat d'Hostaleria de Girona, empreses hoteleres, turístiques, d'indústries alimentàries, com també de material relacionat am els sectors, a part d'altres entitats públiques i privades que ens envolten.

Les accions que es porten a terme es desenvolupen sota la cultura de la satisfacció en la Qualitat i Millora Contínua, planificant, fent, avaluant i millorant i que organitzem mitjancant processos certificats per la Norma ISO 9001:2015. En aquest moments estem a la xarxa e2CAT , havent superat l’autoavaluació del centre i el contrast de manera positiva obtinguent el segell groc distintiu com a centre d’excel·lència segons el model e2cat.

Respecte a les Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement, cal dir que l'Escola disposa i utilitza vàries innovacions en maquinàris i programaris concrets per impartir continguts curriculars específics i generals, i a més d'altres destinats a la gestió i promoció del propi Centre.