PRESENTACIÓ  ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre i les que es realitzaran a mitjà termini per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 


Font: Estratègia Digital de Centre, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya