Estratègia digital de centre

L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació del nostre centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. 

L'estratègia digital de centre compta amb dues vessants: l'estratègia d'una banda i la cultura digital de l'altra.

La primera d'elles, l'estratègia, contempla les accions a realitzar per part del centre en els propers anys i la segona, la cultura digital, reuneix totes les accions que ja s'estan duent a terme en l'àmbit digital.