Departament d'Humanitats

El departament d'Humanitats de l'institut Cabrils s'encarrega d'impartir els ensenyaments de Geografia i Història, Història i Cultura de les Religions, Cultura i Valors Ètics i Filosofia.

Està format pels següents professors: Alfred Brunet, Montserrat Cano, Manel Colomer, Carme Piferrer i Ramón Banegas

La vida a l'Alta Edat Mitjana

Els alumnes de 2n d'ESO han fet un projecte on, després d'una petita gamificació on havien de representar el paper d'un petit senyor feudal a la frontera del Penedès, han hagut d'investigar algun aspecte de la vida a l'Alta Edat Mitjana. Clicant en la imatge podeu veure una petita selecció dels seus treballs.

La declaració universal dels drets humans

Els alumnes de 1r d'ESO a l'assignatura de Cultura i Valors Ètics han fet un paddlet recollint els 30 drets humans de la declaració universal dels drets humans.

Visitant Al-Àndalus

Els alumnes de 2n d'ESO han fet una revista sobre un monument andalusí, destacant la seva història i el seu valor patrimonial. Després l'han presentat a la resta de la classe, perquè quan passi la pandèmia tinguem idees per fer turisme cultural. Podeu clicar a la imatge per veure les revistes que han fet els alumnes.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Projecte canasta bàsica d'aliments

Els alumnes de 3r estan treballant l'organització econòmica de les societats. Aquesta setmana els toca aprendre les característiques del sector primari, i quina millor manera de fer-ho que realitzant un projecte sobre la "canasta bàsica de la compra". Aprenen quins productes agrícoles i ramaders conformen la nostra dieta, quins són els preus de mercat, quina part del pressupost familiar se'n va en la compra mensual al supermercat, quin és el preu en origen del que mengen, ...... Sembla que els està agradant molt.


Rescatant obres d'art del món antic

L'assignatura optativa d'Història de l'Art de 1r està organitzada a través d'una gamificació on els alumnes, a través d'un joc de rol (similar a un llibre de tria la teva pròpia aventura), han de buscar una sèrie d'obres d'art antic als anys 30 del segle XX. Una vegada trobada l'obra han de crear un diari de l'aventura, estudiar l'art de la civilització que va crear l'obra i documentar l'obra trobada. Voleu provar a jugar? Primer trieu un personatge i després aneu a l'aventura

Coneixem l'Alta Edat Mitjana

Els alumnes de 2n d'ESO han realitzat un petit projecte on havien de fer el pòster d'una exposició sobre un tema de l'Antiguitat Tardana o l'Alta Edat Mitjana. Com es podrà comprovar el seu tema preferit ha estat els déus germànics.

El nostre museu del Renaixement

Els alumnes de 3r d'ESO a l'assignatura optativa de Història de l'Art han creat el seu propi museu i ho mostren a través d'una pàgina web. En temps de pandemia tenir el teu propi museu virtual és un petit luxe.

(Atenció per poder obrir els enllaços s'ha d'haver iniciat una sessió al domini inscabrils)


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

El cementiri de la Revolució Industrial a 4t d'ESO

Cada grup fa una làpida que estigui relacionada amb un personatge de la 1ª o la 2ª revolució industrial i la presenten davant els companys, que l'avaluaran seguint les pautes d' una rúbrica. (curs 2019-2020)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Escuts d'armes dels alumnes de 2n d'ESO

Els alumnes de 2n d'ESO a Geografia i Història han dissenyat el seu escut d'armes seguint les normes pròpies de l'heràldica medieval. (curs 2019-2020)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Sortida al Barri Gòtic dels alumnes de 2n d'ESO

Els alumnes de 2n d'ESO, per consolidar els coneixements que han adquirit sobre el món urbà a l'Edat Mitjana, van fer una Gimcana pel Barri Gòtic de Barcelona, des de Santa Maria del Mar, fins el Palau Reial Major. (curs 2019-2020)

Exposició: El Renaixement a 3r d'ESO

Els alumnes han fet una pàgina web sobre un autor del Renaixement on han fet servir múltiples aplicacions que permeten copsar tots els aspectes dels grans pintors del Renaixement. (curs 2019-2020)

Exposició: el Barroc a 3r d'ESO

Els alumnes han fet una pàgina web sobre un autor del Barroc on han fet servir múltiples aplicacions que permeten copsar tots els aspectes dels grans pintors del Barroc. (curs 2019-2020)

Les illes fantàstiques dels alumnes de 1r d'ESO

Els alumnes de 1r d'ESO a Geografia i Història han fet el projecte "Lost Explorers" on, a través d'un joc de rol, han hagut de sobreviure a una illa perduda utilitzant les seves habilitats en grup, situant-se en l'espai i narrant tota l'aventura. A més han hagut de dissenyar la seva pròpia illa, creant un mapa de relleu, localitzant-la en el planeta, creant rius, muntanyes... L'objectiu és consolidar els coneixements de geografia física i cartografia treballats a classe. (curs 2019-2020)

Projecte: Grups culturals minoritaris de Catalunya

Per a conèixer les actituds davant la diversitat cultural de la societat catalana els alumnes de filosofia de 4t d'ESO fan un projecte en parella que consisteix en primer lloc en escollir un grup minoritari i fer una descripció dels costums, la llengua, creences, pràctiques religioses, gastronomia, música. En segon lloc explicar per què aquest grup minoritari vol mantenir els seus costums respecte del grup cultural majoritari, i en tercer lloc, fer una reflexió sobre els prejudicis que tenim i veure què s'hauria de fer per a generar una actitud positiva de relació en què es posi de relleu que hi pot haver interculturalitat. (curs 2019-2020)

Projecte violència masclista a Filosofia de 4t d'ESO

Els alumnes han fet presentacions en parella de dones filòsofes de tots els temps i les han exposat als companys. Han cercat informació sobre dones científiques que van ser silenciades però que avui sabem, perquè s'ha fet una feina de rescat de les seves investigacions, que el seu treball va ser clau per a la ciència. Han fet reflexions individuals sobre textos feministes de diferents èpoques: Discurs de la Clara Campoamor, Olympe des Gouges i de la Susan B. Anthony. Finalment, han fet un mural de post-it que expressa el seu pensament sobre l'assetjament sexual. (curs 2019-2020)

Els prejudicis en els contes de fades a Cultura i Valors Ètics de 1r d'ESO

En aquest projecte els alumnes de 1r d'ESO han analitzat els prejudicis i estereotips que s'amaguen en els contes de fades i com a conclusió han de crear el seu propi còmic. Al mateix temps aprenen el valor cultural de la tradició oral. (curs 2019-2020)

Les festes jueves a 2n d'ESO

Els alumnes fan el projecte treballant en parella, cada grup ha escollit un aspecte del Judaisme: la sinagoga, les festes jueves, el sàbat, etc. (curs 2019-2020)

Els símbols del cristianisme a 2n d'ESO

Aquest és un projecte dels alumnes de 2n d'ESO d'HCR2 sobre els Símbols del cristianisme, fet en grup, es tracta de fer una descripció dels principals símbols cristians des dels seus inicis.

(curs 2019-2020)

Història de Moisès a 1r d'ESO.

És un projecte conjunt de tot el grup, cada alumne escull un fragment de la vida de Moisès, busca informació, alguna imatge que hi faci referència -material del moodle i d'internet-. Els alumnes organitzen una presentació de drive, de dotze diapositives aproximadament. A continuació han de saber posar per ordre els fets de la vida Moisès i explicar el seu fragment a la resta del grup. (curs 2019-2020)

Projecte Símbols del Misteri a 3r d'ESO

Els alumnes treballen en parella, cada grup analitza el significat de diferents símbols del misteri. (2019-2020)

La religió a l'antic Egipte

Aquest és un projecte conjunt dels alumnes de HCR3 de 3r d'ESO: "La religió a l'antic Egipte": cada alumne escull un aspecte de la religió de l'antic Egipte, déus, tipus de monuments funeraris, mites, etc., i després s'exposa a l'aula.

(curs 2019-2020)