Festival de Teatre Infantil i Juvenil del Baix Penedès


El Festival de Teatre Infantil i Juvenil del Baix Penedès és una activitat educativa consolidada en el nostre territori. La gestió va a càrrec del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Penedès, i hi col·laboren docents dels centres educatius de la comarca i persones que estimen el teatre i creuen en el seu potencial pedagògic.

Aquest Festival mobilitza un gran nombre de centres educatius, alumnat i docents de tot el Baix Penedès per tal de:

  1. Afavorir l'intercanvi d'experiències escolars.
  2. Dinamitzar la projecció del currículum escolar.
  3. Estimular i aprofundir en les competències comunicatives, socials i expressives que es treballen en totes les aules dels nostres centres educatius.
  4. Afavorir el fet de treballar conjuntament l’escola i les famílies en la preparació de les diferents obres.

El teatre que es fa a les escoles i als instituts abasta tots els nivells educatius i s'assumeix com a eina pedagògica, lúdica i molt potent per a la pràctica de la integració social. Ajuda al llenguatge, l'expressió corporal, la dinàmica de grups, la creativitat... És de gran utilitat en el procés formatiu dels infants i joves. Ha estat des d'aquestes consideracions que el teatre ha entrat a les nostres escoles i instituts i forma part del treball habitual dels centres educatius.

El teatre escolar pot tenir també una projecció externa. Moltes de les obres de teatre que es fan als centres educatius han sortit fora de l'escola o de l'institut. És en aquest context que s'ha d'emmarcar el Festival de Teatre Infantil i Juvenil del Baix Penedès, com una experiència que permet la possibilitat d'intercanviar activitats i a la vegada veure què es fa arreu de la comarca.

Contacte: festivalteatrebp@gmail.com || 977663360 (extensió 1)